Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
10535Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem30.11.2020 - 12:48
10555Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów30.11.2020 - 20:51
10562Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó30.11.2020 - 06:56
10579Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej30.11.2020 - 04:55
10639Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie30.11.2020 - 21:49
10642Władze Wydziału Nauki o Żywności30.11.2020 - 22:05
10667Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów30.11.2020 - 20:57
10742Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa30.11.2020 - 18:39
10808Kształcenie nauczycielskie30.11.2020 - 23:14
10903Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni30.11.2020 - 14:02
11008U C H W A Ł A Nr 914 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie29.11.2020 - 08:43
11015Władze Wydziału Humanistycznego30.11.2020 - 22:57
11020Studia podyplomowe29.11.2020 - 19:59
11020Rejestry - Biblioteka Uniwersyteckiej30.11.2020 - 16:51
11030Regulamin Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 11:29
11043Pomoc do BIP UWM28.11.2020 - 20:36
11047Rejestry - Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej 29.11.2020 - 17:01
11121Nr 67/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich29.11.2020 - 23:41
11210Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych30.11.2020 - 10:32
11282Studia na odległość28.11.2020 - 17:52
11292Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych30.11.2020 - 19:41
11299Biuro Karier30.11.2020 - 18:27
11375Władze Wydziału Nauk o Środowisku30.11.2020 - 09:46
11405Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie30.11.2020 - 20:02
11535Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 23:46
11547Kalendarium powstania Uniwersytetu30.11.2020 - 16:28
11575Nr 99 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 17:46
11833Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat29.11.2020 - 12:08
11850Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych30.11.2020 - 11:08
11909Archiwum30.11.2020 - 23:04

Łącznie 27705436 odwiedzin dla wszystkich podstron.