Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
88Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202421.10.2020 - 23:35
88Nr 114/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji22.10.2020 - 02:05
87Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji21.10.2020 - 05:35
87Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
87Nr 95/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii22.10.2020 - 02:05
87Nr 138/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.22.10.2020 - 02:04
84Nr 113/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji 22.10.2020 - 02:05
84Nr 118/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Lekarskiego22.10.2020 - 02:05
84Nr 145/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...22.10.2020 - 02:04
83Nr 94/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 02:05
83Nr 139/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. stypendiów doktoranckich 22.10.2020 - 02:04
82Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego22.10.2020 - 02:04
81Nr 90/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Sztuki na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:05
80Nr 91/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:05
79Nr 104/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 02:05
79Nr 135/2020 z dnia 10 września 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 52/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (ze zm.)22.10.2020 - 02:04
78Nr 74/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. umiędzynarodowienia uczelni na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
78Nr 106/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 22.10.2020 - 02:05
78Konkurs w na stanowisko PROFESORA UCZELNI w Instytucie Filozofii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie filozofia 21.10.2020 - 08:28
77Nr 82/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Lekarskiego na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
77Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych20.10.2020 - 23:02
76Nr 77/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 22.10.2020 - 01:11
76Nr 91/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Teologii na kadencję 2020-202421.10.2020 - 22:55
76Nr 105/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 02:05
76IGA JAROSZEWSKA 19.10.2020 - 11:20
75Nr 102/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa22.10.2020 - 02:05
75Nr 109/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych22.10.2020 - 02:05
75Nr 137/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 203/2019 w sprawie powołania do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka22.10.2020 - 02:04
74Nr 71/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. polityki naukowej i badań na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:06
74REKTOR dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM19.10.2020 - 11:07

Łącznie 27285994 odwiedzin dla wszystkich podstron.