Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2822Nr 124 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2007/200820.02.2021 - 13:23
4492Nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2021 - 13:22
1580Nr 821 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Uniwersytetem Pedagogicznym im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, Ukraina20.02.2021 - 13:22
5862Dział BHP20.02.2021 - 13:19
3216Nr 130 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 5 (bl. 12)20.02.2021 - 13:06
1595Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 2012/201320.02.2021 - 13:02
1650TERMINARZ posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Żywności w roku akademickim 2012/201320.02.2021 - 13:02
3209Zarządzenie Nr 31 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora UWM nr 21/2006 w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów20.02.2021 - 12:59
1490UCHWAŁA Nr 18 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prorektora prof. dr. hab. Grzegorza BIAŁUŃSKIEGO20.02.2021 - 12:58
3599wybory do Kolegium Elektorów nauczycieli akademickich w jednostekach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych20.02.2021 - 12:53
2695wybory do Kolegium Elektorów pracowników nie będących nauczycielami20.02.2021 - 12:53
5977Terminy spotkań wyborczych20.02.2021 - 12:52
1710UCHWAŁA Nr 841 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie likwidacji XII Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie20.02.2021 - 12:51
2857INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA PŁYWALNI20.02.2021 - 12:51
2871Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych (EDPPM)20.02.2021 - 12:49
2212Zarządzenie Nr 48/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 20.02.2021 - 12:48
1715UCHWAŁA Nr 725 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania zawarcia Umowy Konsorcjum pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a ENERGA Innowacje Sp. z o.o. oraz Instytutem M20.02.2021 - 12:47
2097Zarządzenie Nr 58/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Archiwistyka współczesna i infobrokerstwo”20.02.2021 - 12:46
2384Nr 267 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora nadzwyczajnego ks. prof. dr. hab. Wojciecha GUZEWICZA20.02.2021 - 12:45
1891Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku akademickim 2010/201120.02.2021 - 12:44
3940Nr 263 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2021 - 12:44
2293konserwacja projektorów20.02.2021 - 12:43
2704UCHWAŁA Nr 438 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.02.2021 - 12:43
1951Nr 472 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie sfinansowania wkładu własnego do projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej” 20.02.2021 - 12:42
2745Protokół nr 18 nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 12 kwietnia 2010 roku20.02.2021 - 12:42
2072Terminy posiedzeń Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 2009/201020.02.2021 - 12:34
8631 Studia niestacjonarne 2009/201020.02.2021 - 12:30
2294Decyzja Nr 1/2009 Rektora z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych20.02.2021 - 12:23
2601Zjazd założycielski Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją20.02.2021 - 12:21
2272Zarządzenie Nr 8 Rektora z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie: ustalenia procedury prowadzenia badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych mogących stanowić zagrożenie dlażycia, zdrowia pracowników, studentów i doktorantów20.02.2021 - 12:20

Łącznie 28472655 odwiedzin dla wszystkich podstron.