Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
89075 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 20.06.2021 - 21:58
4194Zarządzenie Nr 35/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 21:59
1449Nr 20 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2005-200820.06.2021 - 21:59
715Nr 619 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202020.06.2021 - 22:00
84Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Psychicznych i Psychosomatycznych20.06.2021 - 22:00
2512UCHWAŁA Nr 855 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie opinii o przyznaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej20.06.2021 - 22:01
420Deklaracja dostępności strony internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:01
2249UCHWAŁA Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-201620.06.2021 - 22:01
1615Nr 99/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Komunikacja międzykulturowa”20.06.2021 - 22:01
1723Nr 1 z dnia 2 września 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu20.06.2021 - 22:02
2199Regulamin Szkoły Doktorskiej20.06.2021 - 22:02
2809Nr 739 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Kyungsung, Republika Korei20.06.2021 - 22:02
2062Nr 34/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”20.06.2021 - 22:02
2294Nr 56/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:02
2437Nr 874 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW...20.06.2021 - 22:02
3583Nr 46/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2013/201420.06.2021 - 22:02
1792Nr 165 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w Łęgajnach gm. Barczewo20.06.2021 - 22:03
1223Nr 121/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych 20.06.2021 - 22:03
1471Nr 73/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:03
3620Protokół nr 31 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2008 r.20.06.2021 - 22:03
12434Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)20.06.2021 - 22:03
10552Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich20.06.2021 - 22:04
2759Nr 448 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska starszego wykładowcy języka hiszpańskiego i zatrudnieniu na tym stanowisku na podstaw20.06.2021 - 22:04
2012Nr 63/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Menedżerskie”20.06.2021 - 22:05
2133Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu” 20.06.2021 - 22:06
2939Decyzja Nr 4 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: powołania zespołów projektowych do spraw przygotowania wniosków do Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”.20.06.2021 - 22:06
1095Nr 533 z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...20.06.2021 - 22:06
3308Nr 567 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Morskim w Odessie, Ukraina20.06.2021 - 22:06
1861Nr 49/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”20.06.2021 - 22:06
3055Decyzja Nr 13/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie Regulaminu Konkursu na Super Studenta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.06.2021 - 22:06

Łącznie 29725500 odwiedzin dla wszystkich podstron.