Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9288Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.30.11.2020 - 22:37
9292Studia niestacjonarne 2008/200930.11.2020 - 12:24
9446Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej30.11.2020 - 14:55
9475Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201330.11.2020 - 21:08
9494Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 30.11.2020 - 22:08
9507Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 30.11.2020 - 16:20
9612Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych30.11.2020 - 15:44
9616Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu29.11.2020 - 19:13
9617ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.11.2020 - 18:48
9769Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej30.11.2020 - 15:49
9784Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich30.11.2020 - 21:07
9814Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 01.12.2020 - 00:24
9832Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201930.11.2020 - 23:19
9856Rada Wydziału Teologii30.11.2020 - 16:50
9881Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 30.11.2020 - 18:27
9924Czesne30.11.2020 - 23:22
10045Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”30.11.2020 - 20:35
10083Współpraca Międzynarodowa29.11.2020 - 23:48
10114Władze Wydziału Prawa i Administracji30.11.2020 - 20:29
10117Kompetencje Prorektora ds. Kadr30.11.2020 - 17:07
10150Wydział Nauk o Środowisku30.11.2020 - 18:59
10154Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku30.11.2020 - 20:08
10178Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201730.11.2020 - 22:43
10238Nowi Studenci28.11.2020 - 21:15
10363Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych30.11.2020 - 21:47
10381Studia stacjonarne 2009/201028.11.2020 - 20:28
10429Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.11.2020 - 02:21
10445Procedura antyplagiatowa30.11.2020 - 18:50
10502Gospodarowanie odpadami30.11.2020 - 20:14
10517Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 30.11.2020 - 15:11

Łącznie 27705376 odwiedzin dla wszystkich podstron.