Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
12595Transport26.10.2020 - 14:07
12614Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia26.10.2020 - 05:34
12627Sprawozdanie roczne Rektora26.10.2020 - 09:23
12632Wydział Bioinżynierii Zwierząt26.10.2020 - 11:27
12669Akty prawne26.10.2020 - 13:08
12772D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych25.10.2020 - 13:56
12815Doktorzy Honoris Causa UWM24.10.2020 - 22:42
12847CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008-201226.10.2020 - 11:34
12897Dział Ekonomiczny26.10.2020 - 11:46
12939Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM26.10.2020 - 03:31
12943Senacka Komisja do spraw Kadrowych26.10.2020 - 10:14
13068Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego26.10.2020 - 12:54
13135Nr 176 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim26.10.2020 - 13:45
13145pobierz programy25.10.2020 - 08:22
13167Regulamin przyznawania stypendiów ze środków własnych dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie25.10.2020 - 16:24
13197Rada Wydziału Prawa i Administracji 26.10.2020 - 11:27
13202Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego25.10.2020 - 23:26
13271Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/201526.10.2020 - 13:28
13310Fundacja im. M. Oczapowskiego25.10.2020 - 16:27
13312Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów26.10.2020 - 13:14
13401Senacka Komisja Statutowa26.10.2020 - 11:45
13414Ustawa o utworzeniu UWM26.10.2020 - 01:12
13415Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 13:36
13446Przystań Kortowska26.10.2020 - 01:23
13632Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN26.10.2020 - 14:18
13763Wydział Biologii i Biotechnologii26.10.2020 - 13:57
13876Rejestry - Wydział Nauki o Żywności26.10.2020 - 14:09
13926CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2012-201626.10.2020 - 09:41
13931Nr 508 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.10.2020 - 00:40
13963Wydawnictwo Uniwersytetu26.10.2020 - 11:14

Łącznie 27330897 odwiedzin dla wszystkich podstron.