Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
108Konkurs na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Geoinżynierii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 23:46
107Nr 132/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. uniwersytetów trzeciego wieku na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:04
106Nr 156/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2020-202422.10.2020 - 02:16
105Nr 719 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad 21.10.2020 - 23:37
105Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”21.10.2020 - 23:37
104Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 16.10.2020 - 10:04
104PROREKTOR DS. STUDENCKICH dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM22.10.2020 - 01:12
103Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.10.2020 - 23:52
103Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu21.10.2020 - 16:36
103Nr 129/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2020 roku do 6 września 2023 roku22.10.2020 - 02:04
103Nr 133/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo22.10.2020 - 02:04
103Nr 1 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2020-202421.10.2020 - 23:37
101Nr 721 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”21.10.2020 - 23:37
100Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego21.10.2020 - 19:31
99Nr 130/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie terminów posiedzeń zwyczajnych Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2020/2021 22.10.2020 - 02:04
99Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Student21.10.2020 - 23:37
99Nr 154/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie redaktorów naczelnych czasopism22.10.2020 - 02:05
98Nr 67/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych22.10.2020 - 02:06
98ANNA RYKACZEWSKA19.10.2020 - 08:08
98Nr 140/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej22.10.2020 - 02:04
95Nr 98/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii22.10.2020 - 02:05
95Nr 149/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 182/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego (ze zm.) 22.10.2020 - 02:24
94ADRIAN DUBA21.10.2020 - 04:35
93Nr 99/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii22.10.2020 - 02:05
92KATARZYNA HEBDA21.10.2020 - 15:20
91Nr 75/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania22.10.2020 - 01:11
91UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI KIEROWNIKA w Sekcji Ciepłownictwa 22.10.2020 - 02:30
90Nr 122/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego22.10.2020 - 02:04
90KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO (1 ETAT)21.10.2020 - 15:05
89Nr 2/2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej21.10.2020 - 10:17

Łącznie 27286414 odwiedzin dla wszystkich podstron.