Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2531Protokół nr 15 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2006 r.16.09.2020 - 01:43
2186Nr 16/2012 z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku 16.09.2020 - 01:36
1977UCHWAŁA Nr 889 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Popiełuszki16.09.2020 - 01:15
1084Nr 7/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych16.09.2020 - 01:14
1392Zarządzenie Nr 94/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki16.09.2020 - 00:50
1979Zarządzenie Nr 61/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 16.09.2020 - 00:29
1082Nr 55/2017 z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Nauk o Zdrowiu16.09.2020 - 00:10
290Nr 173/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki teologiczne 16.09.2020 - 00:05
1870UCHWAŁA Nr 948 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zatrudnienia w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na stanowisku starszego wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony dr. Jerze15.09.2020 - 23:39
2478Nr 362 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie15.09.2020 - 22:55
916Nr 70/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2020 - 22:34
1348Nr 125 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum "Centrum Zaawansowanych Technologii Kosmicznych i Satelitarnych15.09.2020 - 22:22
299Nr 81/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych 15.09.2020 - 22:21
1302Nr 132 z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Olsztynie przy ul. Św. Wojciecha15.09.2020 - 22:15
570Nr 83/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)15.09.2020 - 22:14
571Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202015.09.2020 - 22:03
1420Nr 30/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie na obszarach chronionych”15.09.2020 - 22:02
1918Nr 14/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 15.09.2020 - 21:52
1295Nr 123 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Zarządzania15.09.2020 - 21:36
1276Nr 124 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych15.09.2020 - 20:59
1095Nr 73/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku15.09.2020 - 19:16
1385Nr 22 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z National Ilan University, Tajwan15.09.2020 - 19:06
1946Decyzja Nr 51/2009 Rektora z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmiany w składzie Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołanej na rok akademicki 2009/2010 Decyzją Nr 47/2009 Rektora Uniwer15.09.2020 - 18:14
546Nr 490 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel15.09.2020 - 18:08
2387Decyzja Nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2010/201115.09.2020 - 18:01
2050Decyzja Nr 4/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i realizacji projektu pt. „Budowa nowego obiektu Wydziału Nauk Społecznych na terenie powojskowym przy u15.09.2020 - 17:48
4136Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/2.28/II/2.6/00008/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze środków EFS15.09.2020 - 17:33
655Nr 484 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku zootechnika dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym15.09.2020 - 17:27
1327Nr 22/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku ak. 2015/201615.09.2020 - 17:17
1822Nr 67/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 15.09.2020 - 17:14

Łącznie 26932940 odwiedzin dla wszystkich podstron.