Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1202Nr 12/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”20.02.2021 - 14:57
2738Nr 254 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 290 Senatu Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zmiany nazwy zakładu opieki zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.02.2021 - 14:56
2931Nr 115 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyznania statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Markowi ZYGMUNTOWI20.02.2021 - 14:55
1056Nr 110 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zasad nadawania tytułu doktora honoris causa przez Senat UWM w Olsztynie20.02.2021 - 14:55
1096Nr 104 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie powołania nowego kierunku studiów i specjalności oraz zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie20.02.2021 - 14:53
1166Nr 97 w Olsztynie z dnia 28 września 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 74 dotyczącej ustalania wysokości pensum dydaktycznego oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych 20.02.2021 - 14:52
1166Nr 95 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 20.02.2021 - 14:52
1034Nr 93 z dnia 28 września 2001 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2001/200220.02.2021 - 14:51
1487Kierownik galerii Wydziału Sztuki20.02.2021 - 14:51
1361Nr 259 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Januszowi Lipeckiemu20.02.2021 - 14:48
2293Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.20.02.2021 - 14:47
1433Nr 4 z dnia 27 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego stanowiącego własność gminy Olsztyn20.02.2021 - 14:45
5109Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 200520.02.2021 - 14:44
1005Nr 611 z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do klastra pod nazwą „Polski Klaster Weterynaryjny”20.02.2021 - 14:44
1520Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 20.02.2021 - 14:44
1476Nr 51/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” 20.02.2021 - 14:43
4933Regulamin organizacyjny wydziału UWM20.02.2021 - 14:40
8975Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 20.02.2021 - 14:36
1644Protokoły 2012/201320.02.2021 - 14:34
2510Nr 274 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. n. med. Andrzeja RYNKIEWICZA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego20.02.2021 - 14:17
1461Nr 120 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu20.02.2021 - 14:03
2300Zarządzenie Nr 85/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej” na ”Pomoc publiczna i fundus20.02.2021 - 14:03
2446Decyzja Nr 73/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013 20.02.2021 - 13:52
2542Zarządzenie Nr 17/2009 Rektora z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu20.02.2021 - 13:52
3069INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKA PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH PŁYWALNI20.02.2021 - 13:47
1541Nr 154 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie podjęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa20.02.2021 - 13:45
2728Nr 85/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.02.2021 - 13:37
1447Nr 90 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa20.02.2021 - 13:29
2177UCHWAŁA Nr 853 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Narodowym Technicznym U20.02.2021 - 13:26
2822Nr 124 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2007/200820.02.2021 - 13:23

Łącznie 28472576 odwiedzin dla wszystkich podstron.