Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
3221Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.19.09.2020 - 03:19
2145Zarządzenie Nr 5 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.19.09.2020 - 22:32
2579Zarządzenie nr 5 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej ”.19.09.2020 - 22:05
2733Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych19.09.2020 - 08:59
2224Zarządzenie Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2020 - 16:59
1971Zarządzenie Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie pedagogiczne - uzupełniające”19.09.2020 - 17:22
2475Zarządzenie Nr 50 z dnia 18 grudnia roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”18.09.2020 - 09:00
2532Zarządzenie Nr 50/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie18.09.2020 - 13:22
2675Zarządzenie Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 08:38
3263Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie15.09.2020 - 14:32
2113Zarządzenie Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie18.09.2020 - 09:55
3301Zarządzenie Nr 52/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe19.09.2020 - 23:14
3129Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej19.09.2020 - 21:25
2031Zarządzenie Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele”19.09.2020 - 20:43
2678Zarządzenie Nr 53/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16 Rektora z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu publikowania informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ oraz ogłoszenia tekstu jednolitego18.09.2020 - 14:28
4723Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg18.09.2020 - 14:37
3421Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Ma20.09.2020 - 02:10
2908Zarządzenie Nr 54 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok19.09.2020 - 19:01
2880Zarządzenie Nr 54 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2008-201219.09.2020 - 20:06
2178Zarządzenie Nr 54/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2008 rok19.09.2020 - 20:08
2706Zarządzenie Nr 54/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie określenia standardów kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie17.09.2020 - 10:32
3567Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie19.09.2020 - 00:40
3562Zarządzenie Nr 55/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 roku w sprawie praktyk studenckich 16.09.2020 - 17:47
3678Zarządzenie Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych 20.09.2020 - 02:31
1881Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2010 rok oraz planu rzeczowo-finansowego Wydział17.09.2020 - 20:42
1981Zarządzenie Nr 57/2009 Rektora z dnia 18 września 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Psychoprofilaktyka życia rodzinnego”19.09.2020 - 07:20
1919Zarządzenie Nr 57/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni”15.09.2020 - 09:48
2583Zarządzenie Nr 58/2009 Rektora z dnia 24 września 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”19.09.2020 - 01:58
1987Zarządzenie Nr 58/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Archiwistyka współczesna i infobrokerstwo”19.09.2020 - 01:47
3057ZARZĄDZENIE Nr 59/2009 Rektora z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów20.09.2020 - 02:26

Łącznie 26933244 odwiedzin dla wszystkich podstron.