Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1999Nr 73/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Hortiterapia”20.09.2020 - 02:16
2472Sprawozdanie roczne Rektora20.09.2020 - 02:16
106Konkurs na stanowisko profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie20.09.2020 - 02:16
1899Nr 27/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie kryzysowe”20.09.2020 - 02:17
17830Struktura Wydziału Prawa i Adminstracji20.09.2020 - 02:17
2581Nr 35/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.09.2020 - 02:17
344Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Radiologii20.09.2020 - 02:17
7011Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych20.09.2020 - 02:17
23632Skład osobowy Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt20.09.2020 - 02:17
5332Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.09.2020 - 02:17
1256UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY20.09.2020 - 02:17
1339Nr 244 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2004 rok20.09.2020 - 02:18
1322Decyzja Nr 52/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie zasad wzajemnych zastępstw Prorektorów i Kanclerza20.09.2020 - 02:18
23451Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami20.09.2020 - 02:18
10089Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 20.09.2020 - 02:18
2933Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018 20.09.2020 - 02:18
1293Nr 5 z dnia 25 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie od Archidiecezji Warmińskiej z siedzibą w Olsztynie20.09.2020 - 02:18
1169UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ20.09.2020 - 02:18
9072Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.20.09.2020 - 02:18
1947Nr 80/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rytmika i taniec”20.09.2020 - 02:18
6243Wniosek o udzielenie pożyczki z PKZP20.09.2020 - 02:18
38269Wydział Prawa i Administracji20.09.2020 - 02:18
2345Nr 23/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zasad organizacji konferencji naukowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.09.2020 - 02:18
4688UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI20.09.2020 - 02:18
3254200320.09.2020 - 02:18
2374Decyzja Nr 10 z dnia 12 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pod roboczym 20.09.2020 - 02:19
59425mapa serwisu20.09.2020 - 02:19
4894Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych20.09.2020 - 02:19
1446Nr 79/2018 z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia systemu gratyfikacji dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących ponadprzeciętną aktywno20.09.2020 - 02:19
1218Nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego20.09.2020 - 02:19

Łącznie 26932764 odwiedzin dla wszystkich podstron.