Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
663Nr 151/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. dyscypliny filozofia 17.01.2021 - 23:09
4784UCHWAŁA NR 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie17.01.2021 - 23:10
3122Nr 426 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie przyznania Odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.01.2021 - 23:11
1919Nr 292 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położónych w obrębie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn17.01.2021 - 23:11
7384Sekretariat Kanclerza17.01.2021 - 23:11
397Nr 607 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Administracja publiczna”17.01.2021 - 23:12
1033Nr 66/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmiany nazwy stanowiska Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej na Prorektor ds. Collegium Medicum17.01.2021 - 23:12
392Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii17.01.2021 - 23:13
2712Zarządzenie Nr 76/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu używania Elektronicznej Karty Pracowniczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.01.2021 - 23:14
104Nr 87/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauki o Żywności na kadencję 2020-202417.01.2021 - 23:14
2724Nr 174 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Butryny 18A/6, gmina Purda17.01.2021 - 23:14
2587Nr 80 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania wszczęcia procedury konkursowej na Wydziale Nauk Medycznych17.01.2021 - 23:15
713Nr 562 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia polska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim17.01.2021 - 23:15
1272UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA W DZIEKANACIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI17.01.2021 - 23:16
1981Decyzja Komisji Konkursowej na Logo UWM17.01.2021 - 23:16
10703Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie17.01.2021 - 23:17
3010Nr 38 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM w Olsztynie do realizacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu pod nazwą Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie17.01.2021 - 23:17
2651Nr 77/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie17.01.2021 - 23:18
1144UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY17.01.2021 - 23:18
4674w roku akademickim 2007/200817.01.2021 - 23:19
19501Wnioski o zaliczkę 17.01.2021 - 23:19
6169 Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów17.01.2021 - 23:21
329Nr 24/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 136/2019 z dnia 31 grudnia 2019 w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/1717.01.2021 - 23:21
1520Nr 859 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej17.01.2021 - 23:22
4567Nr 165 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok17.01.2021 - 23:22
8381Lokale rotacyjne17.01.2021 - 23:23
3239Nr 189 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony17.01.2021 - 23:23
766Nr 648 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/202117.01.2021 - 23:24
2607UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA KWESTURY17.01.2021 - 23:24
2117Nr 40/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Zespołu programowego Green University17.01.2021 - 23:24

Łącznie 28109170 odwiedzin dla wszystkich podstron.