Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2204Nr 4/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Medycznych20.09.2020 - 01:41
3426 w roku akademickim 2011/201220.09.2020 - 01:42
1175Nr 10/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Techniki histologiczne”20.09.2020 - 01:42
1376KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA/SPECJALISTY W CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO20.09.2020 - 01:42
1745Decyzja Nr 21/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2012/20.09.2020 - 01:42
4654Nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych20.09.2020 - 01:43
1896Nr 922 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie 20.09.2020 - 01:43
69133Umowa zlecenia 20.09.2020 - 01:43
254152Zamówienia publiczne20.09.2020 - 01:43
2431Nr 60 /2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2012/201320.09.2020 - 01:43
3399Nr 319 z dnia 13 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk20.09.2020 - 01:43
257 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2019 rok20.09.2020 - 01:43
2275Nr 30 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Piotra 20.09.2020 - 01:44
1039Nr 112 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Siecią Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego20.09.2020 - 01:44
1548Nr 877 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie20.09.2020 - 01:44
1590Nr 178 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” 20.09.2020 - 01:44
11920Kompetencje Rektora20.09.2020 - 01:44
3076Nr 149 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Jakuba I w Castellón, Hiszpania20.09.2020 - 01:45
2240Nr 51/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 45/2012 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej.20.09.2020 - 01:45
28334Struktura Wydziału Nauk Technicznych20.09.2020 - 01:45
5403Studencki Ruch Naukowy20.09.2020 - 01:45
887Nr 327 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (likwidację) środków trwałych 20.09.2020 - 01:45
241568Sprawy socjalne20.09.2020 - 01:46
2565Nr 85/2012 z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia Zasad zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie20.09.2020 - 01:46
2489Protokół nr 1 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 września 2008 r.20.09.2020 - 01:46
2879Nr 248 z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum na przygotowanie i realizację projektu badawczego pt. „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania..."20.09.2020 - 01:46
84657 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 20.09.2020 - 01:46
2128D E C Y Z J A Nr 19 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie, w r20.09.2020 - 01:46
3537Nr 257 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie20.09.2020 - 01:46
1872Decyzja Komisji Konkursowej na Logo UWM20.09.2020 - 01:47

Łącznie 26932576 odwiedzin dla wszystkich podstron.