Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
11612Druk rozliczenia wykonania świadczeń wzajemnych22.10.2020 - 09:21
11732Nr 736 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat22.10.2020 - 14:14
11795Archiwum22.10.2020 - 12:30
11878Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej22.10.2020 - 13:50
11891Kompetencje Kanclerza21.10.2020 - 13:55
11935Skład osobowy Rady Wydziału Humanistycznego22.10.2020 - 06:58
11970Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)22.10.2020 - 19:22
12040Nr 249 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego22.10.2020 - 15:03
12051Regulamin Straży Uniwersyteckiej22.10.2020 - 03:27
12077Wydział Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 17:45
12083Kompetencje Rektora22.10.2020 - 18:47
12090Decyzja Nr 60/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2012/201322.10.2020 - 18:47
12242Regulamin Senatu UWM22.10.2020 - 19:27
12245Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką22.10.2020 - 18:23
12352Kompetencje prorektora ds. Studenckich22.10.2020 - 14:38
12381Rzecznik Patentowy22.10.2020 - 17:32
12404Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe22.10.2020 - 13:26
12514Pomoc materialna dla doktorantów UWM 22.10.2020 - 18:51
12527Struktura Wydziału Biologii i Biotechnologii22.10.2020 - 18:12
12584Transport22.10.2020 - 13:42
12599Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia22.10.2020 - 15:42
12618Sprawozdanie roczne Rektora22.10.2020 - 17:21
12625Wydział Bioinżynierii Zwierząt22.10.2020 - 11:51
12659Akty prawne22.10.2020 - 14:36
12770D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2009/2010 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.10.2020 - 02:39
12804Doktorzy Honoris Causa UWM22.10.2020 - 16:18
12831CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2008-201222.10.2020 - 11:16
12883Dział Ekonomiczny22.10.2020 - 17:50
12929Senacka Komisja do spraw Kadrowych22.10.2020 - 10:33
12933Regulamin mieszkańców Domów Studenckich UWM22.10.2020 - 07:51

Łącznie 27296642 odwiedzin dla wszystkich podstron.