Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
189KRYSTYNA MAKOWSKA 03.12.2020 - 16:16
188Nr 62/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji02.12.2020 - 19:09
186Nr 48/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-202101.12.2020 - 19:26
186Nr 716 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI03.12.2020 - 23:53
185Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych03.12.2020 - 03:54
185Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii29.11.2020 - 13:51
184Nr 62/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.11.2020 - 01:42
184Nr 57/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 05:13
184konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Histologii i Embriologii 04.12.2020 - 03:53
184Nr 725 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania dr hab. Krystyny Żuk-Gołaszewskiej od Uchwały Nr 687 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku29.11.2020 - 10:16
183Nr 141/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie03.12.2020 - 18:05
182Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 04.12.2020 - 00:43
182Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Student04.12.2020 - 01:35
182Nr 154/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie redaktorów naczelnych czasopism03.12.2020 - 11:43
182Nr 156/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2020-202401.12.2020 - 15:37
181Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych03.12.2020 - 02:47
181Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)03.12.2020 - 08:30
181KONKURS na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn, Wydział nauk Technicznych03.12.2020 - 17:13
181Konkurs w Instytucie Historii na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 03.12.2020 - 16:49
180Nr 65/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wynagradzania członków Komisji Konkursowej ds. Szkoły Doktorskiej i zespołów kwalifikacyjnych, pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów...03.12.2020 - 10:56
180Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków04.12.2020 - 03:37
180Nr 93/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt04.12.2020 - 01:50
179MATEUSZ BIEGAJ02.12.2020 - 17:04
179 Nr 68/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna na okres do 31 grudnia 2021 roku04.12.2020 - 02:36
179Konkurs na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki03.12.2020 - 22:07
179Nr 131/2020 z dnia 7 września 2020 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2020/202103.12.2020 - 17:43
179Nr 140/2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej04.12.2020 - 01:32
178Nr 172/2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia02.12.2020 - 23:01
177Nr 63/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych03.12.2020 - 18:36
176CZŁONKOWIE SENATU - kadencja 2020-202403.12.2020 - 13:29

Łącznie 27732082 odwiedzin dla wszystkich podstron.