Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
88Nr 123/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności19.09.2020 - 21:49
87Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)20.09.2020 - 01:58
85Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa18.09.2020 - 10:56
84Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka18.09.2020 - 14:55
83Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”18.09.2020 - 16:38
83Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Okulistyki w grupie pracowników dydaktycznych20.09.2020 - 02:48
83Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu20.09.2020 - 03:01
83Nr 67/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu Działalności Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”19.09.2020 - 06:00
83Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 19.09.2020 - 20:47
80Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie19.09.2020 - 00:14
80Nr 124/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności19.09.2020 - 17:30
79Nr 719 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad 19.09.2020 - 12:35
78Nr 721 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”20.09.2020 - 03:21
78Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202419.09.2020 - 16:24
72Nr 99/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii19.09.2020 - 19:25
67Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji20.09.2020 - 03:13
67PROREKTOR DS. COLLEGIUM MEDICUM prof. dr hab. n. med. Sergiusz NAWROCKI18.09.2020 - 14:04
58Nr 93/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt19.09.2020 - 17:32
57Nr 67/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania nagrody grantowej dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazujących aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych17.09.2020 - 10:57
57Nr 122/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego19.09.2020 - 21:45
56Nr 94/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt19.09.2020 - 17:32
54Nr 92/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku na kadencję 2020-202419.09.2020 - 10:03
54Nr 98/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Geoinżynierii19.09.2020 - 20:25
54Nr 96/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii18.09.2020 - 17:50
52Nr 95/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii19.09.2020 - 10:19
50Nr 75/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania19.09.2020 - 12:02
50Nr 121/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Wicedyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego19.09.2020 - 21:45
48konkurs na stanowisko a s y s t e n t a w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Histologii i Embriologii 20.09.2020 - 01:57
48Nr 113/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji 19.09.2020 - 19:57
48Nr 107/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych19.09.2020 - 23:59

Łącznie 26933207 odwiedzin dla wszystkich podstron.