Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1360Nr 206 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Valle d'Aosta, Włochy01.08.2020 - 22:16
1343Nr 16/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji Nr 78/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich01.08.2020 - 21:43
405Nr 160/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw analizy wniosków dotyczących struktury organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:43
1344Nr 50 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym01.08.2020 - 21:38
1299Nr 74 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania01.08.2020 - 21:38
1379Nr 102 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o współpracy z Publiczną Pożyteczną Korporacją do Środowiskowych Badań, Edukacji i Publicznej Świadomości ENKI o.p.s. w Trzeboni, Republika Czeska01.08.2020 - 21:38
1264Nr 20 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2005-200801.08.2020 - 21:38
1408Nr 285 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 21:38
2621Nr 232 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Collegium Anatomicum UWM w Olsztynie” 01.08.2020 - 21:36
1909UCHWAŁA Nr 923 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja SKRZYPCZAKA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.08.2020 - 21:32
1789Nr 317 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Południowym w Bahia Blanca, Argentyna01.08.2020 - 21:31
1769Nr 405 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Jerzemu BUZKOWI01.08.2020 - 21:30
1848Nr 650 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Olsztynie przy ul. Sucharskiego 5/1301.08.2020 - 21:29
1456Protokół Nr 6 wspólnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2012 roku 01.08.2020 - 18:49
876Nr 8/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.08.2020 - 18:16
1297Nr 112/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.08.2020 - 12:06
2704Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.01.08.2020 - 10:40
2757Wartość ruchomego majątku trwałego 2006/200701.08.2020 - 03:01
270Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa31.07.2020 - 13:00
1081Nr 38/2017 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 31.07.2020 - 02:11
304Nr 124/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej31.07.2020 - 01:07
4014otwarcie siłowni na Pływalni UWM30.07.2020 - 03:48
238Nr 223/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny językoznawstwo 29.07.2020 - 06:03
191007710.01.2019 - 09:07
502.10.2012 - 12:07
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
1224.10.2007 - 11:35
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
12Wydawnictwo Uniwersytetu24.10.2007 - 00:23
1224.10.2007 - 00:23

Łącznie 26495510 odwiedzin dla wszystkich podstron.