Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
4369Zarządzenie Nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim02.08.2020 - 05:48
2243Zarządzenie Nr 92/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Zasad powoływania i likwidacji wydawnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 05:46
2002Zarządzenie Nr 93/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kultury i wyrazistości mowy”30.07.2020 - 04:34
1972Zarządzenie Nr 94/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”02.08.2020 - 09:07
1363Zarządzenie Nr 94/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki02.08.2020 - 15:20
1890Zarządzenie Nr 95/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie na obszarach chronionych”03.08.2020 - 20:22
2854Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.08.2020 - 11:39
2777Zarządzenie Nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK04.08.2020 - 03:20
2967Zarządzenie Nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 01:51
2737Zarządzenie Nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyni04.08.2020 - 11:08
5854Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 04.08.2020 - 13:04
4481Zasady i tryb przyjmowania01.08.2020 - 08:32
4441Zasady i tryb przyjmowania03.08.2020 - 20:20
7356Zasady i tryb przyjmowania na studia04.08.2020 - 00:27
11748Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)03.08.2020 - 11:50
9279Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 02.08.2020 - 05:45
23074Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich04.08.2020 - 12:28
6118Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego04.08.2020 - 02:07
14658Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.08.2020 - 01:50
1854Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera01.08.2020 - 21:59
787Załącznik nr. 102.08.2020 - 07:49
662Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr03.08.2020 - 05:09
1119Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr04.08.2020 - 09:26
6436Zespół Administratorów Obiektów04.08.2020 - 14:16
13067Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 14:46
11594Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej04.08.2020 - 14:50
17521Zespół Radców Prawnych04.08.2020 - 15:56
4085Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201104.08.2020 - 15:07
2748Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201104.08.2020 - 03:29
3452Zestawienie inwestycji długoterminowych 2005/200603.08.2020 - 15:38

Łącznie 26448650 odwiedzin dla wszystkich podstron.