Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2525Zarządzenie Nr 32 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika religii i etyki”.22.10.2020 - 18:11
2554Zarządzenie Nr 32 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zmiany organizacyjnej na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.23.10.2020 - 14:08
2602Zarządzenie Nr 32/2009 Rektora z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”.23.10.2020 - 04:18
1914Zarządzenie Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami odnowy biologicznej”22.10.2020 - 17:34
1676Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i businessie” na „Zarządz19.10.2020 - 14:04
6555Zarządzenie Nr 33 Rektora z dnia 4 lipca 2001 roku w sprawie: określenia norm przydziału środ­ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i studentów Uniwersytetu.23.10.2020 - 08:24
4052Zarządzenie Nr 33 r. z dnia 22 października 2007 r. w sprawie: zasad rozliczania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.22.10.2020 - 05:10
2569Zarządzenie Nr 33 z dnia 1 września 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.23.10.2020 - 19:25
4545Zarządzenie Nr 33 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie23.10.2020 - 18:44
3358Zarządzenie Nr 33/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie określenia wzo23.10.2020 - 16:28
1988Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu” 22.10.2020 - 01:57
1547Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”22.10.2020 - 22:07
2743Zarządzenie Nr 34 z dnia 22 października 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka”.22.10.2020 - 14:12
3480Zarządzenie nr 34 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: określenia standardów nauczania na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.23.10.2020 - 22:18
2461Zarządzenie Nr 34/2008 Rektora z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Nauk Społecznych.22.10.2020 - 22:43
1949Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza o kulturze”23.10.2020 - 03:14
1805Zarządzenie Nr 34/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie kryzysowe”16.10.2020 - 17:18
4135Zarządzenie Nr 35 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Protokół komisji egzaminu dyplomowego”.22.10.2020 - 02:01
3364Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.22.10.2020 - 02:03
2264Zarządzenie Nr 35/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie nieruchomościami”. 23.10.2020 - 08:40
4348Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowy23.10.2020 - 04:41
1541Zarządzenie Nr 35/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języków rzadkich w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”22.10.2020 - 06:46
3030Zarządzenie Nr 36 z dnia 15 listopada 2006 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31.10.2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM.23.10.2020 - 23:03
3247Zarządzenie Nr 36 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wzoru druku „Roczna/semestralna karta osiągnięć studenta”.23.10.2020 - 13:53
2479Zarządzenie Nr 36/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Regionalna turystyka historyczna”.22.10.2020 - 15:37
2153Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:57
2600Zarządzenie nr 37 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Szkolny doradca zawodowy ”.22.10.2020 - 02:02
2628Zarządzenie Nr 37 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.22.10.2020 - 02:01
2437Zarządzenie Nr 37/2008 Rektora z dnia 30 września 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”.22.10.2020 - 23:13
2504Zarządzenie Nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:57

Łącznie 27307130 odwiedzin dla wszystkich podstron.