Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
1698Zarządzenie Nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii02.08.2020 - 10:33
4376Zarządzenie Nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim09.08.2020 - 10:23
2245Zarządzenie Nr 92/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Zasad powoływania i likwidacji wydawnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie09.08.2020 - 08:59
2004Zarządzenie Nr 93/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kultury i wyrazistości mowy”08.08.2020 - 23:23
1974Zarządzenie Nr 94/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”06.08.2020 - 23:25
1366Zarządzenie Nr 94/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki10.08.2020 - 02:21
1895Zarządzenie Nr 95/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Gospodarowanie na obszarach chronionych”09.08.2020 - 06:17
2858Zarządzenie Nr 96/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie09.08.2020 - 01:01
2781Zarządzenie Nr 97/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont – ZPK08.08.2020 - 23:06
2970Zarządzenie Nr 98/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania i wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 01:08
2740Zarządzenie Nr 99/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opracowania instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztyni07.08.2020 - 04:35
5865Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 09.08.2020 - 11:29
4484Zasady i tryb przyjmowania09.08.2020 - 07:46
4448Zasady i tryb przyjmowania09.08.2020 - 23:35
7365Zasady i tryb przyjmowania na studia09.08.2020 - 02:25
11761Zasady Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)09.08.2020 - 18:53
9285Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 09.08.2020 - 20:15
23085Zasady przydzielania miejsc w Domach Studenckich09.08.2020 - 23:30
6124Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego09.08.2020 - 09:53
14681Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 09.08.2020 - 23:55
1856Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera05.08.2020 - 06:53
787Załącznik nr. 102.08.2020 - 07:49
665Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr07.08.2020 - 16:30
1123Zebranie Uczelnianiego Kolegium Elektorów w celu wyboru nowego Prorektora ds. kadr07.08.2020 - 08:29
6446Zespół Administratorów Obiektów09.08.2020 - 09:45
13085Zespół Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 20:04
11608Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej10.08.2020 - 03:31
17538Zespół Radców Prawnych09.08.2020 - 12:30
4085Zestawienie gruntów stanowiących własność 2010/201104.08.2020 - 15:07
2751Zestawienie gruntów w użytkowaniu wieczystym w roku akademickim 2010/201110.08.2020 - 03:40

Łącznie 26495637 odwiedzin dla wszystkich podstron.