Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
920UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 22.10.2020 - 17:59
870Nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na funkcję kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarski22.10.2020 - 17:59
1065UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO22.10.2020 - 17:59
1460Nr 859 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie osobowej22.10.2020 - 17:59
3348Nr 256 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej w związku z wyborami na kadencję 2008-201222.10.2020 - 17:59
2228Zarządzenie Nr 1 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym w dyscyplinach: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo.22.10.2020 - 17:59
3553Nr 357 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2010 roku22.10.2020 - 18:00
8076Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach22.10.2020 - 18:00
13187Rada Wydziału Prawa i Administracji 22.10.2020 - 18:00
3049Nr 218 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2007 rok22.10.2020 - 18:00
2334Nr 33 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Medycznych dr hab. n. med. Tomasza STOMPORA, prof. UWM22.10.2020 - 18:00
3576Nr 257 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Szczytnie22.10.2020 - 18:00
157Nr 62/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie przekształceń na przekształceń na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Sztuki oraz Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 18:00
658Nr 127/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 18:00
2861Nr 258 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację jednostki ogólnouczelnianej – Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:00
2561Nr 132 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego wraz z planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok22.10.2020 - 18:00
6886Władze Wydziału Nauk Społecznych22.10.2020 - 18:01
3070Nr 118 z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa użytkowania gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Samławki22.10.2020 - 18:01
2596Nr 243 z dnia 4 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa środowiskowej sieci teleinformatycznej nauki – NewMAN” w ramach Konsorcjum PIONIER22.10.2020 - 18:01
2767Nr 390 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2014 rok22.10.2020 - 18:01
759TERMINARZ WYBORÓW REKTORA22.10.2020 - 18:01
2025Nr 73/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Hortiterapia”22.10.2020 - 18:02
3395Nr 259 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki pozawydziałowej - Centrum Badań Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:02
1322Nr 15 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia jednostki ogólnouczelnianej Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny22.10.2020 - 18:02
574Nr 129/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny weterynaria na okres do 31 grudnia 2021 r. 22.10.2020 - 18:03
125864Kwestura22.10.2020 - 18:03
951Sprawozdanie finansowe Uczelni za rok 2014 22.10.2020 - 18:03
3178Nr 195 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa własności gruntów w obr. 118 i 15222.10.2020 - 18:03
3150Nr 260 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki ogólnouczelnianej – Ośrodek Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców22.10.2020 - 18:03
842Nr 345 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 5 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2016-2020 22.10.2020 - 18:03

Łącznie 27296142 odwiedzin dla wszystkich podstron.