Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
75408Biuro Rektora10.08.2020 - 03:15
2816Nr 672 z dnia 6 marca 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie10.08.2020 - 03:16
4944Nr 241 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 03:16
3070Nr 730 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c.10.08.2020 - 03:17
3034Nr 130 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 5 (bl. 12)10.08.2020 - 03:17
4418Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli10.08.2020 - 03:17
2436Nr 732 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/201610.08.2020 - 03:17
9347Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych10.08.2020 - 03:18
638Nr 380 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 266 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)...10.08.2020 - 03:18
1593046Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie10.08.2020 - 03:19
99Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji 10.08.2020 - 03:19
1839Nr 451 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Filią Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Kaliningradzie, Rosja.10.08.2020 - 03:19
24298Dział Gospodarki Nieruchomościami10.08.2020 - 03:20
167Nr 45/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich w Szkole Zdrowia Publicznego10.08.2020 - 03:20
1943Nr 106/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Arteterapia”10.08.2020 - 03:20
4296„5 plus X” – Czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów10.08.2020 - 03:21
814Nr 118/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’10.08.2020 - 03:21
1093Nr 53/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 7/2015 10.08.2020 - 03:21
2569Decyzja Nr 24/2008 z dnia 9 października 2008 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów na kadencję 2008-201210.08.2020 - 03:21
68033Umowa zlecenia 10.08.2020 - 03:21
667Nr 411 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda10.08.2020 - 03:22
9657Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 10.08.2020 - 03:22
245622Strony usunięte10.08.2020 - 03:22
2520UCHWAŁA Nr 864 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Warszawskiej10.08.2020 - 03:22
1913Decyzja Nr 58/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 października 2012 roku w sprawie w sprawie uruchomienia stałego dyżuru Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na czas trwania treningu oraz działowej gry de10.08.2020 - 03:23
2807Nr 236 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie realizacji programu wspierania rozwoju uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych kierunkowo10.08.2020 - 03:23
3092Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii 2008/200910.08.2020 - 03:23
933Nr 311 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Seweryna Pieniężnego 610.08.2020 - 03:23
268Nr 113/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...10.08.2020 - 03:23
5277Kompetencje Prodziekanów Wydziału Biologii i Biotechnologii w kadencji 2012-201610.08.2020 - 03:24

Łącznie 26495297 odwiedzin dla wszystkich podstron.