Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3959Ważne informacje30.11.2020 - 22:47
2266Zakład Produkcyjno-Doświadczalny "Łężany" Spółka z o.o.30.11.2020 - 22:47
2443Nr 809 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym30.11.2020 - 22:48
1007Nr 140/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny historia na okres do 31 grudnia 2021 r.30.11.2020 - 22:48
331Konkurs w Instytucie Filozofii na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 30.11.2020 - 22:48
2396Nr 782 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Universitatea Tehnica „Gheorge Asach” w Rumunii30.11.2020 - 22:48
320Konkurs w Instytucie Filozofii UWM na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 30.11.2020 - 22:48
1181Nr 18/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.01.00-00-K246/16 pn. „Podniesienie kompetencji studentów leśnictwa UWM w Olsztynie”30.11.2020 - 22:48
3445umowa zlecenia w języku angielskim30.11.2020 - 22:49
23890PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA30.11.2020 - 22:49
2047Decyzja Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad rekrutacji i oceny pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Warmińsko-M30.11.2020 - 22:49
2414Nr 225 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum”30.11.2020 - 22:50
2503Nr 491 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Romana JURKOWSKIEGO30.11.2020 - 22:51
921Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni specjalistę ds. monitoringu w projekcie30.11.2020 - 22:51
2299Nr 213 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 22:51
2041Nr 509 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Jerzemu BUZKOWI30.11.2020 - 22:51
4027Nr 193 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 30.11.2020 - 22:51
2515Nr 576 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie likwidacji kierunku budownictwo na Wydziale Nauk Technicznych30.11.2020 - 22:52
2945Nr 364 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 25 z dnia 21 września 2012 roku 30.11.2020 - 22:52
13326Nr 45/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego30.11.2020 - 22:52
28443Regulamin studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie30.11.2020 - 22:52
5392Decyzja nr 6 Rektora z dnia 5 października 1999 r. w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków studentów.30.11.2020 - 22:52
13389Fundacja im. M. Oczapowskiego30.11.2020 - 22:52
3609Nr 230 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile30.11.2020 - 22:53
2410Nr 287 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego”30.11.2020 - 22:53
2578Nr 479 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 454 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie30.11.2020 - 22:53
1331Nr 7/2015 z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektu nr FSS/2014/HEI/W/0118/U/0008, pt. „Opracowanie modelu funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”30.11.2020 - 22:53
1418Nr 94 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do negocjacji w celu nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłym kasynie wojskowym "Casablanka"30.11.2020 - 22:53
14760Wydziały UWM30.11.2020 - 22:53
21394Wydział Nauk Ekonomicznych30.11.2020 - 22:53

Łącznie 27705274 odwiedzin dla wszystkich podstron.