Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1183Nr 36/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:24
1191Nr 35/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z otoczeniem gospodarczym22.10.2020 - 02:24
1232Nr 34/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wynagradzania społecznych inspektorów pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:24
1188Nr 33/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw rozstrzygnięcia konkursu na kwestora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:24
1154Nr 32/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe zrealizowane na odpłatnych studiach anglojęzycznych na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2016/201722.10.2020 - 02:24
1204Nr 31/2016 z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych w roku akademickim 2016/201722.10.2020 - 02:24
568Nr 78/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)22.10.2020 - 02:25
2744Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza22.10.2020 - 02:25
1121Nr 29/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Godności Honorowych na kadencję 2016-202022.10.2020 - 02:25
1086Nr 28/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 02:25
1131Nr 27/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie22.10.2020 - 02:25
1115Nr 26/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku zmieniająca Decyzję Nr 16/2016 z dnia 9 maja 2016 roku powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów22.10.2020 - 02:25
1159Nr 25/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:25
1101Nr 24/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 17/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości...22.10.2020 - 02:25
4940Nr 23/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:25
1125Nr 22/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych...22.10.2020 - 02:25
1149Nr 21/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia procedury sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym..22.10.2020 - 02:25
9474Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201922.10.2020 - 02:25
2526Nr 199 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:25
1137Nr 20/2016 z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 02:25
1312Nr 19/2016 z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych22.10.2020 - 02:25
1118Nr 18/2016 z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Medycznych 22.10.2020 - 02:25
1063Nr 17/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości,stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 22.10.2020 - 02:25
1166Nr 16/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów22.10.2020 - 02:25
1944Nr 14/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 22.10.2020 - 02:25
1320Nr 13/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 22.10.2020 - 02:25
1154Nr 12/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim...22.10.2020 - 02:25
1106Nr 11/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:25
2752Nr 10/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych...22.10.2020 - 02:25
1212Nr 9/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie na kadencję 2012-201622.10.2020 - 02:25

Łącznie 27285955 odwiedzin dla wszystkich podstron.