Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
29604Studia podyplomowe10.08.2020 - 02:54
2219Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2015 rok10.08.2020 - 02:54
1043Nr 96/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Środowisku10.08.2020 - 02:54
163Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie10.08.2020 - 02:54
3168Nr 313 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenckiego nr 9 z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych” 10.08.2020 - 02:54
12217Kompetencje Prorektora ds. Kształcenia10.08.2020 - 02:54
874Nr 31/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego, pn. „Inwentaryzacja podrostów jako naturalnego procesu rozwojowego w lesie”10.08.2020 - 02:54
2142Nr 52/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie zasad korzystania przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z prawa do uzyskania praw majątkowych do utworów pracowniczych, prawa pierwszeństwa publikacji utworów naukowych pracowników10.08.2020 - 02:55
3217Nr 119 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Fizyki i IInżynierii Niskich Temperatur Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie10.08.2020 - 02:55
63813Regionalne Centrum Informatyczne10.08.2020 - 02:55
575Nr 77/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie Zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 12 Podnoszenie kompetencji...10.08.2020 - 02:56
496Nr 144/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny matematyka na okres do 31 grudnia 2021 r.10.08.2020 - 02:56
1861Nr 99/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika lecznicza z elementami wsparcia dla dzieci przewlekle i terminalnie chorych or10.08.2020 - 02:56
62Nr 71/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydzia10.08.2020 - 02:56
2064Decyzja Nr 69/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Doktorantów na kadencję 2012-201610.08.2020 - 02:57
1151Nr 45/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 02:57
5851Terminarz i tematyka posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa10.08.2020 - 02:58
547Nr 83/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)10.08.2020 - 02:58
2368Decyzja Nr 1/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska kierownika pływalni Uniwersytetu W10.08.2020 - 02:58
3299Źródła finansowania majątku 2005/200610.08.2020 - 02:58
1658Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 2013/201410.08.2020 - 02:58
1292Nr 198 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. zw.dr. hab. Lesławowi Badurze 10.08.2020 - 02:59
827Nr 467 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok10.08.2020 - 02:59
245616Strony usunięte10.08.2020 - 03:00
25383Ewidencja Realizatorów BIP UWM10.08.2020 - 03:00
79925Regulamin studiów10.08.2020 - 03:00
1010Nr 41/2017 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 42/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 03:00
1488Szkoła Zdrowia Publicznego10.08.2020 - 03:00
951Nr 328 z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr 745 w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa nowego budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową budynku kotłowni Nr 31....10.08.2020 - 03:00
134Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody10.08.2020 - 03:00

Łącznie 26495182 odwiedzin dla wszystkich podstron.