Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2997Nr 324 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 17:44
113Nr 148/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 179/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej przewodniczącego rady naukowej dyscypliny22.10.2020 - 17:44
1224Nr 28 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, pod budynkiem stacji transformatorowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 69 m. Olsztyna22.10.2020 - 17:44
3244Terminarz i tematyka posiedzeń Rady WNŻ 2007/200822.10.2020 - 17:44
46Nr 152/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Komitetu Sterującego Projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” umowa 22.10.2020 - 17:44
1186Nr 239 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 29 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie składu Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-202022.10.2020 - 17:44
4031Rachunek zysków i strat 2005/200622.10.2020 - 17:45
545Nr 164/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 22.10.2020 - 17:45
1052Nr 74/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 17:45
3349Źródła finansowania majątku 2005/200622.10.2020 - 17:45
12077Wydział Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 17:45
3299Grunty w użytkowaniu wieczystym 2006/200722.10.2020 - 17:46
1895Nr 95/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych22.10.2020 - 17:46
3681Grunty własne 2006/200722.10.2020 - 17:46
458Nr 75/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia kursu realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2020 - 17:46
88037REKTOR prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI22.10.2020 - 17:46
1401Nr 4 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 17:46
46Nr 726 z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202022.10.2020 - 17:46
3070Nr 346 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. n. med. Piotra ZABOROWSKIEGO22.10.2020 - 17:47
753Nr 7 z dnia 24 września 1999 roku w sprawie utworzenia "Fundacji Samorządu Studentów" Uniwersytetu Warrmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 17:47
3199Majątek trwały uczelni 2006/200722.10.2020 - 17:47
3104Nr 68 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przyznania Medalu „Benemerenti Universitati Nostrae”22.10.2020 - 17:47
110237Statut UWM22.10.2020 - 17:48
2966Majątek uczelni 2006/200722.10.2020 - 17:48
2725Nr 276 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 238 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów22.10.2020 - 17:48
1535Nr 18/2014 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych”22.10.2020 - 17:48
498Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2020 - 17:48
3676Nr 211 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza DASZKIEWICZA22.10.2020 - 17:48
3748Oświadczenia do ewaluacji22.10.2020 - 17:49
2783Nr 63/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych22.10.2020 - 17:49

Łącznie 27296024 odwiedzin dla wszystkich podstron.