Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7607Nr 27/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 22:02
7629Rejestry - Dział Ekonomiczny30.11.2020 - 09:50
7634Władze Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa30.11.2020 - 16:52
7656Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna30.11.2020 - 21:10
7656Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie28.11.2020 - 23:38
7668Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM01.12.2020 - 00:16
7692Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.11.2020 - 15:21
7694Stowarzyszenie Absolwentów29.11.2020 - 20:45
7709Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 30.11.2020 - 20:07
7718Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku29.11.2020 - 14:51
7719Rejestry - Wydział Teologii30.11.2020 - 12:39
7734Zasady i tryb przyjmowania na studia30.11.2020 - 10:17
7753Rejestry - Wydział Nauk Społecznych30.11.2020 - 16:51
7782Władze Wydziału Teologii30.11.2020 - 02:45
7797Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.11.2020 - 14:19
7856Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej29.11.2020 - 11:53
7877Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.11.2020 - 18:55
7900Domy studenckie30.11.2020 - 13:55
7979Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.30.11.2020 - 13:25
7980Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.30.11.2020 - 13:55
7990Organizacja roku akademickiego 2008/200928.11.2020 - 17:27
8029Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 17:28
8134Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.11.2020 - 15:30
8142Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach30.11.2020 - 22:07
8162Biuro Rzecznika Prasowego30.11.2020 - 17:45
8280Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.26.11.2020 - 02:05
8322Lokale rotacyjne30.11.2020 - 19:49
8364Dyrektor Gabinetu Rektora 30.11.2020 - 22:25
8383Zakładanie kont email, aliasów i kont www30.11.2020 - 23:36
8392CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200828.11.2020 - 06:25

Łącznie 27705790 odwiedzin dla wszystkich podstron.