Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
50Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 07:07
49Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Literaturoznawstwa (Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych) 08.08.2020 - 06:15
49Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii 08.08.2020 - 10:37
48 Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Żywności08.08.2020 - 13:34
47ADAM BIELINOWICZ07.08.2020 - 14:51
46Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu08.08.2020 - 10:37
46Nr 65/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania....07.08.2020 - 09:33
45Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Okulistyki w grupie pracowników dydaktycznych08.08.2020 - 01:39
44Nr 716 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. n. med. Maciejowi ZABLOWI08.08.2020 - 08:16
44konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości 08.08.2020 - 12:25
43Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)08.08.2020 - 01:40
42Nr 67/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu Działalności Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”07.08.2020 - 21:03
42Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii08.08.2020 - 01:45
41Nr 720 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Data science w Python”08.08.2020 - 07:45
39Nr 721 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych”08.08.2020 - 01:36
39Nr 66/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 pn. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania...07.08.2020 - 19:19
37Nr 719 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2024/2025 laureatów i finalistów olimpiad 08.08.2020 - 01:35
36Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa08.08.2020 - 12:22
36Konkurs na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych08.08.2020 - 01:46
26Regulamin Senatu UWM24.10.2007 - 11:24
22Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji08.08.2020 - 01:46
22Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji08.08.2020 - 01:47
21Nr 55/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie określenia protokołu egzaminu dyplomowego04.08.2020 - 17:18
17Konkurs na stanowisko a s y s t e n t a (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Epizootiologii 08.08.2020 - 07:40
14Prawo o szkolnictwie wyższym24.10.2007 - 13:45
13Statut UWM23.10.2007 - 06:37
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2006/200723.10.2007 - 06:34
12Raport z badań za 2005 rok 23.10.2007 - 07:01
12Oferta technologiczno-usługowa23.10.2007 - 07:01
12z działalności Uczelni w roku akademickim 2005/200623.10.2007 - 07:01

Łącznie 26480464 odwiedzin dla wszystkich podstron.