Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3708Nr 581 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 09:40
3468Nr 550 z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2010-2020”26.09.2020 - 09:18
2413Nr 531 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do uhonorowania Statuetką Św. Jakuba26.09.2020 - 09:10
65Nr 95/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii26.09.2020 - 09:08
1295Nr 242 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 189 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla fektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo narodowe, dziedzictwo kulturowe..26.09.2020 - 09:03
1811Decyzja Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej na stanowisko Kierownika Oddziału Klinicznego Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt oraz na 26.09.2020 - 09:03
2375Nr 512 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2010 rok26.09.2020 - 08:53
2517Nr 511 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”26.09.2020 - 08:53
2564Decyzja Nr 5 z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie: powołania merytorycznego Zespołu do spraw Programu Rozwoju Uczelni. 26.09.2020 - 08:46
2588Decyzja Nr 5 z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji.26.09.2020 - 08:23
831Nr 417 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bałcynach, gm. Ostróda26.09.2020 - 08:20
1894Zawiadamienie o wyniku otwartego naboru partnera26.09.2020 - 08:19
3514Nr 447 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora 26.09.2020 - 08:15
3082Nr 437 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26.09.2020 - 08:12
2645Dzień otwarty Biblioteki Uniwersyteckiej26.09.2020 - 08:06
2454NR 128 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie Zasad przyznawania dodatkowej części wynagrodzenia zasadniczego za pracę26.09.2020 - 08:01
1830Nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 07:55
3023Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok26.09.2020 - 07:47
1303Rejestr zbiorów danych osobowych26.09.2020 - 07:34
460Nr 520 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202026.09.2020 - 07:34
3615Nr 122 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital zpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku26.09.2020 - 07:28
3607200326.09.2020 - 07:11
2482Nr 365 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy26.09.2020 - 07:08
3759Finansowanie badań26.09.2020 - 06:58
1502UCHWAŁA Nr 145 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Dariusza MIKULSKIEGO 26.09.2020 - 06:55
2737Zarządzenie nr 7 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „ Geografia”.26.09.2020 - 06:52
2529Nr 344 Senatu z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii26.09.2020 - 06:51
2481Decyzja Nr 46/2011 Rektora z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza26.09.2020 - 06:49
2018Decyzja Nr 53/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji ds. Organizacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie26.09.2020 - 06:44
2520Nr 317 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych26.09.2020 - 06:44

Łącznie 27071656 odwiedzin dla wszystkich podstron.