Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2612Zarządzenie nr 8 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja techniczno-informatyczna”.03.08.2020 - 10:25
2343Zarządzenie Nr 8 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Praca socjalna”.04.08.2020 - 02:51
2710Zarządzenie Nr 8 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: określenia wzoru indeksu uczestnika studiów doktoranckich.29.07.2020 - 08:54
3982Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury04.08.2020 - 07:21
1862Zarządzenie Nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwi04.08.2020 - 00:42
2052Zarządzenie Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika lecznicza z elementami wsparcia dla dzieci przewlekle i terminalnie chorych oraz04.08.2020 - 14:01
2814Zarządzenie Nr 80/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 14:31
5256Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 12:20
2086Zarządzenie Nr 81/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 15:00
3389Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie03.08.2020 - 22:00
7114ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 04.08.2020 - 09:20
1962Zarządzenie Nr 83/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe”04.08.2020 - 16:06
3516Zarządzenie Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 04.08.2020 - 11:05
2954Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok04.08.2020 - 16:07
1578Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok04.08.2020 - 01:34
5976Zarządzenie Nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie04.08.2020 - 15:10
2377Zarządzenie Nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 04.08.2020 - 02:09
2169Zarządzenie Nr 85/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej” na ”Pomoc publiczna i fundus04.08.2020 - 08:54
2032Zarządzenie Nr 86/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowane kształcenie artystyczne”02.08.2020 - 01:02
4977Zarządzenie Nr 87/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaliczek z tytułu uczestnictwa w konferencjach, sympozjach it02.08.2020 - 17:12
3043Zarządzenie Nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska03.08.2020 - 04:25
1846Zarządzenie Nr 89/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2010 rok04.08.2020 - 01:14
2959Zarządzenie Nr 9 z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie wydawania zaświadczeń absolwentom Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM ubiegającym się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa 04.08.2020 - 12:03
4551Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.04.08.2020 - 01:22
2620Zarządzenie Nr 9 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: określenia wzorów druków na studiach doktoranckich. 02.08.2020 - 03:31
2894Zarządzenie Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych04.08.2020 - 12:18
2041Zarządzenie Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eurokody w budownictwie”04.08.2020 - 00:58
4912Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Programu świadomej donacji zwłok04.08.2020 - 03:02
1808Zarządzenie Nr 90/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2010 rok04.08.2020 - 01:21
1698Zarządzenie Nr 90/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Teologii02.08.2020 - 10:33

Łącznie 26448598 odwiedzin dla wszystkich podstron.