Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2183Zarządzenie Nr 8 Rektora z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie: ustalenia procedury prowadzenia badań pilotażowych, eksperymentów chemicznych, fizycznych, biologicznych mogących stanowić zagrożenie dlażycia, zdrowia pracowników, studentów i doktorantów06.08.2020 - 22:29
2616Zarządzenie nr 8 z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Edukacja techniczno-informatyczna”.08.08.2020 - 13:43
2345Zarządzenie Nr 8 z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Praca socjalna”.07.08.2020 - 07:28
2711Zarządzenie Nr 8 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: określenia wzoru indeksu uczestnika studiów doktoranckich.04.08.2020 - 16:24
3986Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury08.08.2020 - 08:52
1869Zarządzenie Nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwi08.08.2020 - 12:32
2055Zarządzenie Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika lecznicza z elementami wsparcia dla dzieci przewlekle i terminalnie chorych oraz07.08.2020 - 20:49
2819Zarządzenie Nr 80/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 07:29
5265Zarządzenie Nr 80/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 11:05
2088Zarządzenie Nr 81/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie05.08.2020 - 21:59
3392Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie07.08.2020 - 05:51
7121ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 07.08.2020 - 20:08
1963Zarządzenie Nr 83/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe”06.08.2020 - 11:21
3520Zarządzenie Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 07.08.2020 - 21:42
2958Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok08.08.2020 - 01:38
1580Zarządzenie Nr 84/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2009 rok08.08.2020 - 03:31
5977Zarządzenie Nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie05.08.2020 - 00:52
2383Zarządzenie Nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych 08.08.2020 - 07:34
2171Zarządzenie Nr 85/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej” na ”Pomoc publiczna i fundus07.08.2020 - 16:03
2033Zarządzenie Nr 86/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowane kształcenie artystyczne”05.08.2020 - 18:15
4980Zarządzenie Nr 87/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wnoszenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zaliczek z tytułu uczestnictwa w konferencjach, sympozjach it06.08.2020 - 12:56
3045Zarządzenie Nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska07.08.2020 - 16:06
1848Zarządzenie Nr 89/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2010 rok08.08.2020 - 02:54
2960Zarządzenie Nr 9 z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie wydawania zaświadczeń absolwentom Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM ubiegającym się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, pośrednictwa 06.08.2020 - 18:57
4556Zarządzenie Nr 9 z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.07.08.2020 - 15:48
2622Zarządzenie Nr 9 z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie: określenia wzorów druków na studiach doktoranckich. 08.08.2020 - 12:12
2898Zarządzenie Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych07.08.2020 - 23:38
2044Zarządzenie Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eurokody w budownictwie”08.08.2020 - 11:03
4915Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Programu świadomej donacji zwłok07.08.2020 - 15:46
1810Zarządzenie Nr 90/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na 2010 rok06.08.2020 - 21:38

Łącznie 26480603 odwiedzin dla wszystkich podstron.