Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
13795Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców08.08.2020 - 13:09
2682Nr 29/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie rodzajów i wysokości od08.08.2020 - 13:09
871Nr 116/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 5 Warsztaty dla studentów/ek...08.08.2020 - 13:09
2414Nr 128 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. n. farm. Andrzeja MOGIELNICKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego08.08.2020 - 13:10
5103Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu przy poborze zaliczek na podatek...08.08.2020 - 13:10
2069Nr 105/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2012/201308.08.2020 - 13:10
1779Nr 56/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 13:10
428Nr 510 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska”08.08.2020 - 13:11
1277KONKURS NA 2 STANOWISKA INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ08.08.2020 - 13:11
2701Protokoły 2005/200608.08.2020 - 13:11
19480Wydział Nauk Technicznych08.08.2020 - 13:12
2400UCHWAŁA Nr 900 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Tatrzańskim Parkiem Narodowym08.08.2020 - 13:12
20639Wydział Nauk Ekonomicznych08.08.2020 - 13:12
1932Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów08.08.2020 - 13:12
36940Wniosek o udostępnienie informacji publicznej08.08.2020 - 13:12
3892Decyzja Nr 43/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2011/201208.08.2020 - 13:12
3660Nr 121z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie...08.08.2020 - 13:13
4036Nr 173 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie studiów doktoranckich w UWM w Olsztynie08.08.2020 - 13:13
1844Decyzja Nr 53/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 października 2012 roku w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 13:13
5598Członkowie Senatu - kadencja 2008 – 201208.08.2020 - 13:13
787Nr 141/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny literaturoznawsto na okres do 31 grudnia 2021 r. 08.08.2020 - 13:14
2472Nr 339 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Sieci Naukowej „Agroinżynieria dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”08.08.2020 - 13:14
1865Nr 269 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie08.08.2020 - 13:14
2355Nr 454 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie08.08.2020 - 13:14
1321Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie08.08.2020 - 13:15
2434Nr 134 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku08.08.2020 - 13:15
3023konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze ds. Projektów Europejskich08.08.2020 - 13:15
2555Nr 400 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Miasta Olsztyn08.08.2020 - 13:15
15650Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych08.08.2020 - 13:15
3062Nr 64 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych08.08.2020 - 13:16

Łącznie 26480303 odwiedzin dla wszystkich podstron.