Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2090Nr 36/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 61/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej na kadencję 2012-201622.10.2020 - 14:48
994KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOTECHNOLOGII W OCHRONIE ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE22.10.2020 - 14:48
2256OCENA INSTYTUCJONALNA22.10.2020 - 14:49
3169Nr 138 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyznania Złotego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 14:49
404Nr 58/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki22.10.2020 - 14:49
376Nr 124/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie korzystania z praw autorskich oraz praw pokrewnych podczas wydarzeń/imprez organizowanych na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 14:49
3115Nr 300 z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2009 roku22.10.2020 - 14:50
821Nr 60/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dziekanów, prodziekanów i przewodniczących rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 22.10.2020 - 14:50
2416Nr 255 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności uczelni w roku akademickim 2008/200922.10.2020 - 14:52
885Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji 22.10.2020 - 14:52
75Nr 101/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Humanistycznego 22.10.2020 - 14:53
349Nr 105/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 14:54
93080Sprawy kadrowe22.10.2020 - 14:54
340Nr 61/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Matematyka”22.10.2020 - 14:55
1839Nr 317 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Państwowym Uniwersytetem Południowym w Bahia Blanca, Argentyna22.10.2020 - 14:56
13290Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów22.10.2020 - 14:56
478Nr 500 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Audyt i kontrola wewnętrzna” 22.10.2020 - 14:57
4412Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 14:57
3078Nr 779 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią”22.10.2020 - 14:57
3374Nr 746 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie opinii o utworzeniu w Studium Języków Obcych stanowiska lektora i zatrudnieniu na tym stanowisku na czas określony mgr Magdaleny CIERACH22.10.2020 - 14:58
649Konkurs nr 2 na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki22.10.2020 - 14:59
432Nr 63/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki22.10.2020 - 14:59
2610Zarządzenie Nr 58/2009 Rektora z dnia 24 września 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”22.10.2020 - 14:59
3000Nr 812 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie aparatury i narzędzi medycznych22.10.2020 - 14:59
8502Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów22.10.2020 - 15:00
88Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji22.10.2020 - 15:00
145Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geoinformacji i Kartografii22.10.2020 - 15:00
14464Dział Obsługi Obiektów Dydaktycznych22.10.2020 - 15:00
3473Nr 532 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat22.10.2020 - 15:00
479Nr 64/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 15:01

Łącznie 27294668 odwiedzin dla wszystkich podstron.