Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2173Nr 359 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 20 z dnia 21 września 2012 roku 10.08.2020 - 11:53
1847Nr 801 w sprawie osobowej10.08.2020 - 11:53
3318Nr 214 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Krzysztofa JANKOWSKIEGO10.08.2020 - 11:53
2732Nr 13/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 11:53
77445Biuro Kadr i Spraw Socjalnych10.08.2020 - 11:54
1024Nr 33/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Interakcje społeczne”10.08.2020 - 11:54
4001Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10.08.2020 - 11:54
875Nr 119/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn.„Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 15 Podnoszenie kompetencji dydaktycznych...10.08.2020 - 11:54
460Nr 11/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.08.2020 - 11:54
41060Biuro ds. Nauki10.08.2020 - 11:55
2179Nr 45/2013 z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji umów o pracę i cywilnoprawnych będących podstawą zatrudnienia w Uniwersytecie, w tym w ramach pro10.08.2020 - 11:55
12536Doktorzy Honoris Causa UWM10.08.2020 - 11:55
3514 Nr 33/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i do działania w jego imieniu 10.08.2020 - 11:55
157Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rynku i Konsumpcji10.08.2020 - 11:55
2887Regulamin BIP UWM10.08.2020 - 11:55
14684Zasady udzielania przez Rektora pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.08.2020 - 11:55
1423Nr 114 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10.08.2020 - 11:55
445Nr 503 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Coaching menedżerski”10.08.2020 - 11:56
4154Nr 168 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 r. 10.08.2020 - 11:56
56836Sekcja Socjalna10.08.2020 - 11:56
429Nr 510 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska”10.08.2020 - 11:56
2768Nr 215 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Statuetki Nicolaus Copernicus10.08.2020 - 11:57
454Konkurs na dwa stanowiska asystenta(pracownika dydaktycznego) w Katedrze Medycyny Ratunkowej10.08.2020 - 11:57
2362Nr 776 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie napraw remontowych pokryć dachowych w stołówce akademickiej i domach studenckich: DS-1, DS-2, DS-3, DS-4, DS-6, DS-7, DS-9, DS-10, DS-11”10.08.2020 - 11:57
1375Nr 34/2014 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku10.08.2020 - 11:57
1403Nr 31 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Bartąskiej10.08.2020 - 11:58
3026Nr 651 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 584 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 201110.08.2020 - 11:58
765Nr 276 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie osobowej10.08.2020 - 11:58
12565Senacka Komisja do spraw Kadrowych10.08.2020 - 11:59
904Nr 378 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą w Ełku oraz określenia efektów kształcenia 10.08.2020 - 11:59

Łącznie 26498634 odwiedzin dla wszystkich podstron.