Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1115Nr 78/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Ucze01.12.2020 - 00:14
2920Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”01.12.2020 - 00:15
2268Nr 19/2013 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:15
2547Nr 895 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie01.12.2020 - 00:15
3212Nr 211 z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ponownego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.12.2020 - 00:15
90Nr 171/2020 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2020-2024 01.12.2020 - 00:15
2871Nr 54 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora UWM w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Filią Pomorskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. W. Łomonosowa w Siewierodwińsku, Rosja01.12.2020 - 00:15
765Nr 110/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe” 01.12.2020 - 00:15
43101Biuro ds. Nauki01.12.2020 - 00:16
733Nr 60/2018 z dnia 3 września 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)01.12.2020 - 00:16
3243Nr 107 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Perugii, Włochy01.12.2020 - 00:16
3553Nr 157 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Władysławowi BARTOSZEWSKIEMU01.12.2020 - 00:16
32431Regulamin organizacyjny UWM 01.12.2020 - 00:16
17449Wydział Teologii01.12.2020 - 00:16
384Nr 638 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim01.12.2020 - 00:16
136IGA JAROSZEWSKA 01.12.2020 - 00:16
2484Nr 710 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. Antoniego DUTKIEWICZA, prof. UWM01.12.2020 - 00:16
1458Nr 224 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:16
13507Przystań Kortowska01.12.2020 - 00:16
7668Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM01.12.2020 - 00:16
3162Nr 186 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Jadwigi WIERZBOWSKIEJ01.12.2020 - 00:17
3488Nr 194 z dnia 29.06 .2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntów położonych w obr. ew. 11801.12.2020 - 00:17
1771Decyzja Nr 57/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 października 2012 roku w sprawie powołania składu orzekającego Komisji Etyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.12.2020 - 00:17
3507Nr 225 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki międzywydziałowej - Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych01.12.2020 - 00:18
37302Dział Zabezpieczenia Logistycznego01.12.2020 - 00:18
176Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)01.12.2020 - 00:18
1321Nr 35/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych01.12.2020 - 00:18
2536Nr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 01.12.2020 - 00:18
478Nr 67/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmieniające Regulamin przyjęty Zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 01.12.2020 - 00:19
4539Nr 170 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie01.12.2020 - 00:20

Łącznie 27705794 odwiedzin dla wszystkich podstron.