Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
252390Zamówienia publiczne10.08.2020 - 13:13
573UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 10.08.2020 - 13:13
1827Nr 314 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konsorcjum pod nazwą Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife)10.08.2020 - 13:13
524Nr 78/2018 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 82/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 (ze zmianami)10.08.2020 - 13:14
391UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 10.08.2020 - 13:14
286Nr 98/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych 10.08.2020 - 13:14
2721Nr 310 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przyznania tytułu profesora honorowego prof. dr. hab. Edwardowi Krzywemu10.08.2020 - 13:14
1512Nr 877 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 13:14
1697Nr 33/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie wynagradzania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, Wydziałowych Zespołów Rekrutacyjnych, Komisji Egzaminacyjnych oraz pracowników Punktu Obsługi Kandydata...10.08.2020 - 13:14
7648Dyrektor Gabinetu Rektora 10.08.2020 - 13:14
203Nr 20/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej10.08.2020 - 13:14
2400Nr 90/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201510.08.2020 - 13:14
283UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI ELEKTRYKA10.08.2020 - 13:14
1309Nr 69 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 863 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza10.08.2020 - 13:15
2878Nr 743 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr. hab. n. med. Anatola DOWŻENKO10.08.2020 - 13:15
852Nr 346 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie osobowej10.08.2020 - 13:15
406KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 r. 10.08.2020 - 13:16
1593198Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie10.08.2020 - 13:16
149Konkurs na stanowisko technologa– ¼ etatu10.08.2020 - 13:16
238813Sprawy socjalne10.08.2020 - 13:16
1439Nr 64/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji10.08.2020 - 13:16
35121Sprawy płacowe10.08.2020 - 13:16
165Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)10.08.2020 - 13:16
669DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII UWM w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt10.08.2020 - 13:16
30052Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie10.08.2020 - 13:16
2354Nr 516 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie poparcia starań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie o utworzenie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej w Olsztynie10.08.2020 - 13:16
1899Nr 160 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie postanowień "Deklaracji Bolońskiej" oraz Komunikatów z Konferencji Ministrów Edukacji państw europejskich w Pradze i Berlinie 10.08.2020 - 13:17
76Nr 61/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Prawo ubezpieczeń społecznych” 10.08.2020 - 13:17
8691Organizacja roku akademickiego 2007/200810.08.2020 - 13:17
11008Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie10.08.2020 - 13:17

Łącznie 26499310 odwiedzin dla wszystkich podstron.