Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
21381Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 08.08.2020 - 11:50
10471Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni08.08.2020 - 11:50
18538Dział Obsługi Technicznej i Utrzymania Infrastruktury08.08.2020 - 11:50
252284Zamówienia publiczne08.08.2020 - 11:50
334Nr 95/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii08.08.2020 - 11:50
1558Nr 140 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2018/201908.08.2020 - 11:50
1453Nr 115/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej08.08.2020 - 11:50
655Nr 439 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr. hab. Marka RATAJCZAKA na członka Rady Doskonałości Naukowej08.08.2020 - 11:50
41040Biuro ds. Nauki08.08.2020 - 11:51
2305Nr 768 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa08.08.2020 - 11:51
1837Protokół Nr 36 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku08.08.2020 - 11:51
1592886Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie08.08.2020 - 11:51
547Nr 464 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” 08.08.2020 - 11:51
1501Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Dla tłumaczy języka ukraińskiego w zakresie przekładu sądowego i prawniczego”08.08.2020 - 11:51
5223Decyzja Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz wydziałowych komisji dokonujących okresowych ocen nauczycieli akademickich 08.08.2020 - 11:51
83865 Biuro ds.Współpracy Międzynarodowej 08.08.2020 - 11:52
13725Skład Rady Wydziału Nauk o Środowisku08.08.2020 - 11:52
1250Nr 36/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie powołania Punktu Obsługi Kandydata 08.08.2020 - 11:52
56Nr 70/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk UWM w Olsztynie”08.08.2020 - 11:52
9305Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich08.08.2020 - 11:52
10277Gospodarowanie odpadami08.08.2020 - 11:52
2128Nr 61/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego08.08.2020 - 11:52
75376Biuro Rektora08.08.2020 - 11:53
2415Nr 488 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania umieszczenia tablicy okolicznościowej upamiętniającej założycieli NSZZ „Solidarność” społeczności akademickiej w Olsztynie08.08.2020 - 11:53
2553Nr 630 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury08.08.2020 - 11:53
584Nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w w Olsztynie’’, Zadanie 1 Nowe specjalności w języku angielskim...08.08.2020 - 11:53
2223Nr 798 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym Wydziału Nauk Medycznych na rok 201108.08.2020 - 11:54
3196Decyzja Nr 3 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie: zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów.08.08.2020 - 11:54
686Nr 58/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku zmieniające Zarządzenie 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki 08.08.2020 - 11:55
26596Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM08.08.2020 - 11:55

Łącznie 26479770 odwiedzin dla wszystkich podstron.