Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1101PROCEDURY22.10.2020 - 17:15
1060Nr 108 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu22.10.2020 - 17:15
1542Nr 945 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. mjr. Jana Piwnika w Olsztynie22.10.2020 - 17:16
9646Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich22.10.2020 - 17:16
1350Struktura Szkoły Zdrowia Publicznego22.10.2020 - 17:16
1014Nr 37/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem” 22.10.2020 - 17:16
1504Nr 36/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich22.10.2020 - 17:16
341Nr 119/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych22.10.2020 - 17:16
447Nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” 22.10.2020 - 17:17
2463Nr 622 z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony22.10.2020 - 17:17
1539Nr 73 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Leginy22.10.2020 - 17:17
2554Nr 133 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce22.10.2020 - 17:18
1963Decyzja Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu „Wyposażenie w sprzęt aparaturowy laboratoriów nauk technicznych na rzecz zwiększenia ogólnodostępnej 22.10.2020 - 17:18
462Nr 592 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 217 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” 22.10.2020 - 17:19
1512Nr 31/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy Wodnej”22.10.2020 - 17:19
59Nr 76/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego na kadencję 2020-202422.10.2020 - 17:19
4413Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 17:19
357Nr 9/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 209/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla doktorantów na rok akademicki 2019/202022.10.2020 - 17:19
35774Sprawy płacowe22.10.2020 - 17:19
1171Nr 57/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola funduszy unijnych” 22.10.2020 - 17:19
678Nr 364 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 809 z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2015-2019 (ze zmianami)22.10.2020 - 17:19
271Nr 671 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim22.10.2020 - 17:20
376Nr 120/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji22.10.2020 - 17:20
2878Nr 476 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy w celu nawiązania współpracy i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i dydaktycznych 22.10.2020 - 17:20
1183Nr 70/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 17:20
479Nr 567 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 377 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz określenia efektów kształcenia22.10.2020 - 17:20
8566Zarządzenie Nr 10 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad sporządzania i rejestracji umów cywilno-prawnych w Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.22.10.2020 - 17:20
2714Protokół nr 22 posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2007 r.22.10.2020 - 17:21
12618Sprawozdanie roczne Rektora22.10.2020 - 17:21
2815Nr 640 z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2011/201222.10.2020 - 17:21

Łącznie 27295861 odwiedzin dla wszystkich podstron.