Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9087Punkt pralniczy23.10.2020 - 22:56
9117Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.10.2020 - 02:27
9196Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.23.10.2020 - 20:35
9197Struktura Wydziału Teologii23.10.2020 - 20:13
9217Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii23.10.2020 - 12:06
9233Studia niestacjonarne 2008/200923.10.2020 - 06:16
9380Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej22.10.2020 - 20:10
9411Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 22.10.2020 - 11:11
9430Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201323.10.2020 - 07:12
9445Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 23.10.2020 - 16:01
9493Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201923.10.2020 - 19:33
9538Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych23.10.2020 - 19:04
9552ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie23.10.2020 - 10:12
9580Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu23.10.2020 - 15:52
9651Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich23.10.2020 - 15:56
9664Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej23.10.2020 - 11:22
9731Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 23.10.2020 - 17:57
9771Rada Wydziału Teologii22.10.2020 - 18:22
9824Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 23.10.2020 - 10:55
9869Czesne23.10.2020 - 18:47
9979Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”23.10.2020 - 22:29
9991Kompetencje Prorektora ds. Kadr23.10.2020 - 11:40
9996Władze Wydziału Prawa i Administracji23.10.2020 - 10:44
10010Współpraca Międzynarodowa23.10.2020 - 23:01
10031Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201723.10.2020 - 04:10
10069Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku23.10.2020 - 14:09
10081Wydział Nauk o Środowisku23.10.2020 - 21:09
10214Nowi Studenci22.10.2020 - 09:49
10280Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych23.10.2020 - 09:27
10357Studia stacjonarne 2009/201023.10.2020 - 11:26

Łącznie 27306966 odwiedzin dla wszystkich podstron.