Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6995Władze Wydziału Nauk Społecznych30.11.2020 - 22:35
7057Nr 12/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a realizującymi zadania na 30.11.2020 - 20:43
7066Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich29.11.2020 - 00:07
7081Studia na odległość30.11.2020 - 21:56
7083Regulamin organizacyjny katedry30.11.2020 - 14:15
7083Władze Wydziału Matematyki i Informatyki30.11.2020 - 22:23
7086Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku30.11.2020 - 14:52
7111Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 30.11.2020 - 21:16
7115Schemat organizacyjny29.11.2020 - 23:18
7128Sprawozdanie finansowe za rok 200730.11.2020 - 15:57
7130Nr 76 Senatu z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy...29.11.2020 - 01:55
7132 Międzynarodowe Centrum Edukacyjne w Braniewie30.11.2020 - 16:14
7134Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki29.11.2020 - 21:22
7284Sekretariat Kanclerza30.11.2020 - 12:22
7301Kompetencje prodziekanów30.11.2020 - 02:11
7337Rejestry - Wydawnictwo Uniwersytetu30.11.2020 - 20:18
7356Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych01.12.2020 - 00:28
7356ZARZADZENIE NR 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” 30.11.2020 - 16:28
7358Wniosek o patronat Rektora26.11.2020 - 08:47
7362Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 16:50
7366Centrum Badań Europy Wschodniej30.11.2020 - 15:27
7398Rejestry - Wydział Humanistyczny28.11.2020 - 23:33
7426Nr 753 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim29.11.2020 - 22:45
7434Nr 102 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany w Regulaminie Studiów UWM w Olsztynie30.11.2020 - 12:36
7449Rejestry - Wydział Biologii 30.11.2020 - 20:39
7460Opłaty za usługi edukacyjne30.11.2020 - 19:26
7466Nr 51 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie30.11.2020 - 14:13
7552Ustawa o dostępie do informacji publicznej30.11.2020 - 06:05
7566Stan magazynu30.11.2020 - 14:35
7579Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 30.11.2020 - 14:24

Łącznie 27705756 odwiedzin dla wszystkich podstron.