Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9117Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.10.2020 - 02:27
9190Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.22.10.2020 - 13:12
9196Struktura Wydziału Teologii22.10.2020 - 14:03
9216Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii22.10.2020 - 10:51
9229Studia niestacjonarne 2008/200922.10.2020 - 10:43
9379Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej22.10.2020 - 02:57
9411Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 22.10.2020 - 11:11
9429Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201322.10.2020 - 01:52
9442Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 22.10.2020 - 08:23
9479Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201922.10.2020 - 13:44
9533Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych22.10.2020 - 15:26
9550ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 02:00
9578Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu22.10.2020 - 14:01
9642Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich22.10.2020 - 10:28
9660Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 02:43
9727Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 22.10.2020 - 02:01
9770Rada Wydziału Teologii22.10.2020 - 02:44
9823Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 22.10.2020 - 12:37
9865Czesne22.10.2020 - 15:37
9978Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”22.10.2020 - 12:37
9987Kompetencje Prorektora ds. Kadr22.10.2020 - 10:54
9995Władze Wydziału Prawa i Administracji22.10.2020 - 02:43
10006Współpraca Międzynarodowa22.10.2020 - 04:24
10029Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201722.10.2020 - 04:03
10066Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku22.10.2020 - 16:01
10078Wydział Nauk o Środowisku22.10.2020 - 13:08
10214Nowi Studenci22.10.2020 - 09:49
10277Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych20.10.2020 - 10:28
10356Studia stacjonarne 2009/201021.10.2020 - 22:19
10357Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 22.10.2020 - 13:41

Łącznie 27294880 odwiedzin dla wszystkich podstron.