Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
74DOROTA KRZYKOWSKA09.08.2020 - 19:43
74Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji09.08.2020 - 22:07
73Nr 705 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych”08.08.2020 - 23:56
73KLAUDIA GORIEWA-DUBA09.08.2020 - 15:38
71Nr 57/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie09.08.2020 - 18:41
69 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 09.08.2020 - 23:55
69Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii 10.08.2020 - 03:47
68Nr 723 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji podwyższenia wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na realizację projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” ....10.08.2020 - 04:17
67MATEUSZ BIEGAJ09.08.2020 - 21:10
65Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków09.08.2020 - 13:24
64Nr 707 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 498 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych w zakresie: „Zaawansowane technologie informatyczne” 08.08.2020 - 01:30
63Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn09.08.2020 - 18:27
63Nr 71/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Lokalnych Zawodów Symulacji Medycznej „OlSim” w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydzia10.08.2020 - 03:25
62Nr 717 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 202008.08.2020 - 06:36
62Konkurs na stanowisko profesora (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie09.08.2020 - 05:41
62Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką 10.08.2020 - 00:50
62Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli10.08.2020 - 01:14
62JUSTYNA MOŻEJKO-CIESIELSKA09.08.2020 - 21:20
60Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych08.08.2020 - 23:18
59 konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Lingwistyki Stosowanej) 09.08.2020 - 18:27
58Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii09.08.2020 - 17:19
58Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa08.08.2020 - 03:27
58Nr 70/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk UWM w Olsztynie”09.08.2020 - 19:25
57Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk o Rodzinie10.08.2020 - 00:20
57KONKURS na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn, Wydział nauk Technicznych09.08.2020 - 21:06
57Nr 68/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie procedur oceny jakości programów studiów i programów kształcenia oraz zasad weryfikacji efektów uczenia się09.08.2020 - 19:26
56Nr 60/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Data science Python” 10.08.2020 - 03:27
56Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Językoznawstwa (Katedra Języka Angielskiego)09.08.2020 - 20:21
56Nr 69/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w projekcie nr POWR.03.05.00-00-A046/19-01 pn. „Żagiel możliwości – model dostępności UWM 07.08.2020 - 13:18
55Nr 53/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie10.08.2020 - 02:35

Łącznie 26495679 odwiedzin dla wszystkich podstron.