Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1915Ramowa organizacja roku akademickiego 2013/201426.09.2020 - 12:31
2253Nr 538 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 47 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji Statutowej na kadencję 2012-201626.09.2020 - 12:30
1792Zarządzenie Nr 3/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany organizacyjnej na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa26.09.2020 - 12:28
3160Nr 98/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzoru opisu przedmiotu/modułu (sylabusa) obowiązującego dla studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim 26.09.2020 - 12:19
2093Nr 830 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie-Kortowie”26.09.2020 - 12:10
2206Nr 82/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wychowanie w szkole”26.09.2020 - 12:07
2032Decyzja Nr 42/2011 z dnia 8 listopada 2011r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zasadności nadania przez Radę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa stopni doktora habi26.09.2020 - 12:06
2481Nr 804 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 429 Senatu z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa”26.09.2020 - 12:01
2656Nr 792 z dnia 25 listopada 2011 roku zmieniająca Uchwałę Nr 637 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2012 r.26.09.2020 - 11:55
2586Nr 62/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych 26.09.2020 - 11:47
685Nr 387 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Andrzejowi BUSZEWSKIEMU26.09.2020 - 11:46
3457Nr 48/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji archiwalnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie26.09.2020 - 11:38
952Nr 207 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 3 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2016-202026.09.2020 - 11:24
1330Nr 149 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie osobowej26.09.2020 - 11:13
3338Nr 72 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie w 2007 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”26.09.2020 - 11:10
1465Nr 862 z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego26.09.2020 - 10:57
973Nr 134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym 26.09.2020 - 10:40
3116Nr 64 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych26.09.2020 - 10:35
3153Nr 678 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. inż. Jurija DOBRIAŃSKIEGO26.09.2020 - 10:33
2473Nr 674 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony26.09.2020 - 10:32
3168P.P. Dziekani Wydziałów UWM w Olsztynie26.09.2020 - 10:29
2449Nr 665 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. inż. Ryszarda MYHAN26.09.2020 - 10:28
3189Uchwała Nr 62 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Rybołówstwa w Shanghai, Chiny.26.09.2020 - 10:27
2418Nr 662 z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr hab. Wioletty JASKÓLSKIEJ26.09.2020 - 10:27
1639Nr 870 z dnia 22 marca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 187 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w UWM26.09.2020 - 10:25
3093Nr 60 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zadań inwestycyjnych do zgłoszenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Funduszy Strukturalnych na lata 2007-201326.09.2020 - 10:21
3088Nr 198 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych 26.09.2020 - 10:11
2785Nr 21/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia wzoru druku „Certyfikatu potwierdzającego ukończenie studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu Systemowego26.09.2020 - 10:09
1985Zarządzenie Nr 11/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola w administracji publicznej”26.09.2020 - 09:47
2320Decyzja Nr 5/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr OR14-61724-OR1400003/09 pt. Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu 26.09.2020 - 09:45

Łącznie 27071461 odwiedzin dla wszystkich podstron.