Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
9727Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 22.10.2020 - 02:01
2730Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM19.10.2020 - 23:28
4141Zarządzenie Nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM22.10.2020 - 11:09
2208Zarządzenie Nr 22/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie”22.10.2020 - 01:59
2844Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”22.10.2020 - 12:57
2658Zarządzenie NR 23 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2006/2007 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych.22.10.2020 - 02:03
3173Zarządzenie Nr 23 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 22.10.2020 - 02:01
3169Zarządzenie Nr 23 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Europy Wschodniej.22.10.2020 - 02:02
2028Zarządzenie Nr 23/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji”22.10.2020 - 01:59
2949Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu” 22.10.2020 - 01:57
2534Zarządzenie nr 24 z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo pracy”.22.10.2020 - 02:02
3471ZARZĄDZENIE NR 24 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2006/2007 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej.22.10.2020 - 02:03
2737Zarządzenie Nr 24 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Społecznych.22.10.2020 - 02:01
2247Zarządzenie Nr 24/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości”22.10.2020 - 01:59
2876Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”22.10.2020 - 01:57
2445ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Dla pracowników instytucji rynku pracy”.22.10.2020 - 05:25
3383Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej22.10.2020 - 02:01
2785Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.22.10.2020 - 11:03
2948Zarządzenie Nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM22.10.2020 - 15:16
2149Zarządzenie Nr 25/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”22.10.2020 - 01:59
2928Zarządzenie Nr 25/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”22.10.2020 - 01:57
2377Zarządzenie Nr 26 Rektora z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji22.10.2020 - 02:01
3975Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.22.10.2020 - 02:03
2349Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.22.10.2020 - 00:52
4465Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.22.10.2020 - 02:02
2503Zarządzenie Nr 26/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kuratela sądowa”22.10.2020 - 01:59
3038Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”22.10.2020 - 14:35
2244Zarządzenie Nr 27 Rektora z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej”22.10.2020 - 02:01
2622Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.22.10.2020 - 02:03
2511Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.22.10.2020 - 09:22

Łącznie 27296460 odwiedzin dla wszystkich podstron.