Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
2212Nr 47/2013 z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury” 01.10.2020 - 17:55
656Nr 384 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu „Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego”01.10.2020 - 17:56
339Nr 98/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych 01.10.2020 - 17:56
285Nr 15/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na rok 201901.10.2020 - 17:57
3785Nr 226 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji Zadania Badawczego01.10.2020 - 17:57
3971Nr 68 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-201601.10.2020 - 17:57
3071Nr 3/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 17:57
3565Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 01.10.2020 - 17:58
745Nr 66/2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania zespołów związanych z opracowaniem Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 17:59
30360Opłaty za studia niestacjonarne01.10.2020 - 17:59
1368Nr 185 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym01.10.2020 - 18:00
2617Nr 35/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad używania faksymile podpisu Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 18:00
321Nr 614 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2019 i 202001.10.2020 - 18:01
16948Struktura Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa01.10.2020 - 18:01
106Nr 123/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana Wydziału Nauki o Żywności01.10.2020 - 18:01
1748Nr 643 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. inż. Jerzemu WOŹNICKIEMU, dr. h. c. 01.10.2020 - 18:01
407Nr 577 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Integrowana produkcja i ochrona roślin”01.10.2020 - 18:02
2388Nr 29 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji prof. dr. hab. Bronisława SITKA01.10.2020 - 18:02
4326Nr 62/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 18:03
2387Nr 819 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Doroty FOPP-BAYAT na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego01.10.2020 - 18:03
885Nr 118/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’01.10.2020 - 18:04
2037Nr 67/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele” 01.10.2020 - 18:05
2221Nr 50/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Psychologiczno-socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy” 01.10.2020 - 18:05
1642Nr 130/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2016 rok01.10.2020 - 18:05
1125Nr 85/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.10.2020 - 18:06
2946Nr 177 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Sumskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym, Ukraina01.10.2020 - 18:06
1871Nr 223 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie polityki kadrowej 01.10.2020 - 18:07
3437Nr 90 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 200901.10.2020 - 18:07
971Nr 419 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji...01.10.2020 - 18:08
796Nr 41/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej 01.10.2020 - 18:08

Łącznie 27070456 odwiedzin dla wszystkich podstron.