Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
19Nr 157/2020 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Edukacyjnej i jej Przewodniczącego 22.10.2020 - 19:03
1125UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Zamówień Publicznych22.10.2020 - 19:03
1479Nr 516 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy koszt22.10.2020 - 19:03
2237Nr 403 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 22.10.2020 - 19:03
547UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO W KATEDRZE BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT22.10.2020 - 19:03
5107Zarządzenie Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Programu świadomej donacji zwłok22.10.2020 - 19:04
872UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA TECHNICZNEGO 22.10.2020 - 19:04
1266konkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie22.10.2020 - 19:04
1067Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie dodatku specjalnego na cele mieszkaniowe22.10.2020 - 19:04
69Nr 70/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. studenckich na kadencję 2020-202422.10.2020 - 19:04
139 Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii 22.10.2020 - 19:04
325Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 19:05
4577Komisja Inwentaryzacyjna22.10.2020 - 19:05
4827UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA INWENTARYZACJI22.10.2020 - 19:05
724Nr 445 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Tomaszkowie, gm. Stawiguda22.10.2020 - 19:05
2818Nr 277 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 64 m. Olsztyn22.10.2020 - 19:05
713Nr 199/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych22.10.2020 - 19:06
6014Kolegium Wydawnicze22.10.2020 - 19:06
949Nr 80/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Zdrowiu22.10.2020 - 19:06
2382Nr 28 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Technicznych dr inż. Marzenę WILAMOWSKĄ-KORSAK22.10.2020 - 19:06
5840Rada Archiwalna22.10.2020 - 19:06
147Nr 57/2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 19:06
2605Nr 45/2011 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu rejestracji i składania wniosków o przyjęcie na studia22.10.2020 - 19:06
2834Nr 45 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2012-201622.10.2020 - 19:07
1833Międzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny 22.10.2020 - 19:07
284Nr 11/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2019/202022.10.2020 - 19:07
2266Nr 272 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Marioli MARCZAK na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 19:07
3292Nr 527 z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”22.10.2020 - 19:07
1700 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok22.10.2020 - 19:07
272Nr 19/2020 z dnia 20 lutego 2020 roku zmieniająca Decyzję Nr 216/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/202022.10.2020 - 19:07

Łącznie 27296790 odwiedzin dla wszystkich podstron.