Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
9564Nr 3 z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającym ze stosunku pracy i wykazu nieobecności w pracy, które nie stanowią podstawy do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu01.10.2020 - 01:11
9578Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej01.10.2020 - 19:55
9659Zarządzenie Nr 22 z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych. 01.10.2020 - 13:31
9719Rada Wydziału Teologii01.10.2020 - 03:02
9793Rejestry - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 28.09.2020 - 13:23
9828Czesne30.09.2020 - 17:39
9904Kompetencje Prorektora ds. Kadr01.10.2020 - 19:17
9907Władze Wydziału Prawa i Administracji01.10.2020 - 20:12
9921Klub Pracowników UWM „BACCALARIUM”01.10.2020 - 15:29
9943Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/201701.10.2020 - 19:17
9955Współpraca Międzynarodowa01.10.2020 - 11:50
10027Rejestry - Wydział Nauk o Środowisku01.10.2020 - 14:47
10040Wydział Nauk o Środowisku01.10.2020 - 13:32
10203Nowi Studenci30.09.2020 - 13:50
10226Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych01.10.2020 - 20:37
10250Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 01.10.2020 - 15:06
10311Konkurs na projekt logotypu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie01.10.2020 - 18:17
10333Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów01.10.2020 - 17:35
10340Studia stacjonarne 2009/201001.10.2020 - 02:20
10350Procedura antyplagiatowa25.09.2020 - 20:07
10394Gospodarowanie odpadami01.10.2020 - 12:06
10399Nr 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie zasad ustalania należności przysługujących pracownikom UWM w Olsztynie z tytułu podróży służbowych zasad zwrotu kosztów podróży studentom, doktorantom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem01.10.2020 - 13:30
10404Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej01.10.2020 - 14:17
10428Władze Wydziału Nauki o Żywności01.10.2020 - 13:22
10476Decyzja Nr 6/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zakresów obowiązkó01.10.2020 - 20:27
10498Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie01.10.2020 - 16:14
10505Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej UWM dla Redaktora i Realizatorów01.10.2020 - 13:17
10621Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa01.10.2020 - 13:26
10709Kompetencje Prorektora ds. Rozwoju Uczelni01.10.2020 - 16:24
10730Kształcenie nauczycielskie01.10.2020 - 12:09

Łącznie 27071590 odwiedzin dla wszystkich podstron.