Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
173KLAUDIA GORIEWA-DUBA01.10.2020 - 18:44
172Nr 42/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 13/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Prawa i Administracji30.09.2020 - 21:08
172Nr 689 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mariuszowi SKOWROŃSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria28.09.2020 - 23:43
172Nr 693 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim01.10.2020 - 20:21
169Nr 56/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 01.10.2020 - 20:42
169Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji29.09.2020 - 13:50
167Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)28.09.2020 - 14:13
167Nr 701 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda28.09.2020 - 23:48
165Nr 21/2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa28.09.2020 - 23:53
164Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/202201.10.2020 - 08:02
164Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie 01.10.2020 - 07:47
163Nr 696 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim30.09.2020 - 18:05
163Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów01.10.2020 - 10:01
162Nr 695 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim01.10.2020 - 20:10
162Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filozofii 01.10.2020 - 03:10
162ADAM BIELINOWICZ30.09.2020 - 21:17
161PROREKTOR DS. POLITYKI NAUKOWEJ I BADAŃ prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI01.10.2020 - 12:43
159MONIKA RUSZKOWSKA01.10.2020 - 09:04
159Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego29.09.2020 - 20:16
158Nr 714 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda przy ul. Bartąskiej01.10.2020 - 17:36
157Nr 139/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201930.09.2020 - 20:18
155Nr 691 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. n. med. Krzysztofowi Andrzejowi TOMASZEWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne28.09.2020 - 23:43
155Nr 724 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Juliana Tuwima w Olsztynie01.10.2020 - 08:01
155Konkurs na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych01.10.2020 - 15:15
154Nr 690 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. n. med. Markowi Wacławowi RAJZEROWI tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne28.09.2020 - 23:43
154Nr 59/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 01.10.2020 - 00:55
154AGNIESZKA STABIŃSKA-UŁAS28.09.2020 - 23:40
152Nr 68/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie procedur oceny jakości programów studiów i programów kształcenia oraz zasad weryfikacji efektów uczenia się01.10.2020 - 08:58
152Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli01.10.2020 - 20:02
150Nr 76/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany Ceremoniału uroczystości akademickich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 08:45

Łącznie 27071815 odwiedzin dla wszystkich podstron.