Statystyki

Ilość wyświetleńStronaikona sortowaniaOstatnio
2231Zarządzenie Nr 24/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości”30.09.2020 - 05:24
2860Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”01.10.2020 - 04:25
2430ZARZĄDZENIE NR 25 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Dla pracowników instytucji rynku pracy”.30.09.2020 - 17:02
3364Zarządzenie Nr 25 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej01.10.2020 - 03:51
2775Zarządzenie nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.01.10.2020 - 18:48
2937Zarządzenie Nr 25 z dnia 5 lipca 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM27.09.2020 - 00:43
2132Zarządzenie Nr 25/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”30.09.2020 - 11:51
2907Zarządzenie Nr 25/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”01.10.2020 - 04:26
2363Zarządzenie Nr 26 Rektora z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji26.09.2020 - 15:37
3958Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.30.09.2020 - 13:45
2336Zarządzenie Nr 26 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.01.10.2020 - 14:13
4442Zarządzenie Nr 26 z dnia 6 września 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.30.09.2020 - 13:43
2483Zarządzenie Nr 26/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kuratela sądowa”01.10.2020 - 09:10
3015Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”01.10.2020 - 04:26
2232Zarządzenie Nr 27 Rektora z dnia 16 lipca 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pomoc publiczna i fundusze strukturalne Unii Europejskiej”01.10.2020 - 13:37
2614Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2006 roku w sprawie: zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych.01.10.2020 - 04:20
2500Zarządzenie Nr 27 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inżynierskich”.30.09.2020 - 13:47
2306Zarządzenie Nr 27/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009 r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej”01.10.2020 - 00:57
2358Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Formy gimnastyczno – taneczne z rytmiką”01.10.2020 - 14:45
2647Zarządzenie Nr 28 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.26.09.2020 - 15:33
2622Zarządzenie Nr 28 z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.09.2020 - 15:53
2222Zarządzenie Nr 28/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Komunikacja międzykulturowa”26.09.2020 - 05:14
1975Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”01.10.2020 - 04:26
1949Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”30.09.2020 - 09:11
2681Zarządzenie nr 29 z dnia 12 października 2006 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Emisja głosu i retoryka funkcyjna”.01.10.2020 - 20:40
2437Zarządzenie Nr 29 z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Żywienie człowieka i dietetyka”. 30.09.2020 - 01:11
3201Zarządzenie Nr 29 z dnia 28 września 2007 roku w sprawie wydawania zaświadczeń.01.10.2020 - 11:41
2716Zarządzenie Nr 29/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie organizacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 30.09.2020 - 13:37
1981Zarządzenie Nr 29/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne” 01.10.2020 - 04:27
3354Zarządzenie nr 3 z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ichtiologia i akwakultura"01.10.2020 - 21:06

Łącznie 27071833 odwiedzin dla wszystkich podstron.