Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
1806Nr 119 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyznania Złotego, Srebrnego i Brązowego Lauru Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz odznaki „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”30.11.2020 - 23:51
222Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Geodezji30.11.2020 - 23:51
4296Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-201630.11.2020 - 23:51
403Nr 625 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Sławomirowi GONKOWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria30.11.2020 - 23:52
2014Nr 63/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 23:53
2575Nr 532 z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie kandydatury do tytułu Osobowość Roku Warmii i Mazur 201030.11.2020 - 23:53
713Nr 483 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku mechanika i budowa maszyn dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu praktycznym30.11.2020 - 23:53
792Nr 31 z dnia 7 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu30.11.2020 - 23:54
214Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego30.11.2020 - 23:54
1160UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI specjalistę ds. rozliczeń projektów inwestycyjnych 30.11.2020 - 23:54
1242Nr 83/2015 z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości i nowoczesnego zarządzania firmą30.11.2020 - 23:54
1816WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH - REFERENT30.11.2020 - 23:54
2537UCHWAŁA Nr 10 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 23:54
19331Wnioski o zaliczkę 30.11.2020 - 23:55
2099Nr 87/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 40/2017 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim30.11.2020 - 23:55
3708Nr 174 z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie, Ukraina 30.11.2020 - 23:56
5466Nr 13/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych30.11.2020 - 23:56
2616Nr 445 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony30.11.2020 - 23:56
220Nr 31/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Rady naukowej dyscypliny sztuki muzyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.30.11.2020 - 23:56
1930Nr 647 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowego wraz z Planem Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 201530.11.2020 - 23:57
109Nr 79/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Geoinżynierii na kadencję 2020-202430.11.2020 - 23:57
3552Nr 661 z dnia 30 stycznia 2015 roku zmieniająca Uchwałę Nr 716 z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dotyczącego zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”30.11.2020 - 23:58
60Nr 160/2020 z dnia 20 października 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 128/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Teologiczne na okres do 31 grudnia 2021 r.30.11.2020 - 23:58
1289UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI WARTOWNIKA W STRAŻY UNIWERSYTECKIEJ 30.11.2020 - 23:59
2755Terminy posiedzeń Komisji ZFŚS30.11.2020 - 23:59
3293Nr 190 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony30.11.2020 - 23:59
1469Nr 256 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studów dziennych i zaocznych w roku akademickim 2005/200601.12.2020 - 00:00
6319Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200801.12.2020 - 00:00
1489Nr 82/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.12.2020 - 00:00
908Konkurs na stanowisko lektora języka włoskiego w Studium Języków Obcych01.12.2020 - 00:00

Łącznie 27705726 odwiedzin dla wszystkich podstron.