Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
110Konkurs na stanowisko badawcze (asystent) w Katedrze Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydziału Geoinżynierii, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:54
1793Nr 305 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. 22.10.2020 - 18:54
3884Nr 2 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim22.10.2020 - 18:54
386Nr 148/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 18:54
1069Nr 84/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa22.10.2020 - 18:54
2686Nr 807 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Purda22.10.2020 - 18:54
710Nr 76/2018 z dnia 26 września 2018 roku zmieniające Regulamin przyjęty zarządzeniem 46/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie Biogospodarki22.10.2020 - 18:54
2203Nr 371 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 32 z dnia 21 września 2012 roku 22.10.2020 - 18:54
9662Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej22.10.2020 - 18:55
13143pobierz programy22.10.2020 - 18:55
2277Nr 377 z dnia 20 grudnia 2013 roku uchylająca Uchwałę Nr 106 z dnia 14 grudnia 2012 roku22.10.2020 - 18:55
2012UCHWAŁA Nr 1019 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie22.10.2020 - 18:55
2464Nr 11/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 22.10.2020 - 18:55
2394Nr 228 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyznania Medalu Benemerenti Universitati Nostrae Panu Bogdanowi Klichowi22.10.2020 - 18:55
2252Nr 166 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Państwową Akademią Budownictwa i Architektury w Odessie, Ukraina22.10.2020 - 18:56
2341Nr 245 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Edwarda WISZOWATEGO na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego22.10.2020 - 18:56
36818Dział Zabezpieczenia Logistycznego22.10.2020 - 18:56
3458Nr 52/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych22.10.2020 - 18:56
1400Nr 55 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku22.10.2020 - 18:56
603Nr 149/2019 z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne na okres do 31 grudnia 2021 r.22.10.2020 - 18:56
1888Nr 314 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do konsorcjum pod nazwą Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife)22.10.2020 - 18:56
1553Terminy posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii w roku akademickim 2013/2014 22.10.2020 - 18:56
14150Rada Biblioteczna22.10.2020 - 18:56
1666Nr 690 z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Międzynarodowym Wolnym Uniwersytetem w Mołdawii, Mołdawia22.10.2020 - 18:56
2891Decyzja Nr 33/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magi22.10.2020 - 18:57
2223Nr 395 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Olsztynie 22.10.2020 - 18:57
1442Nr 939 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu profesora honorowego prof. dr. hab. Egonowi SPIEGLOWI22.10.2020 - 18:57
1881Nr 308 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. 22.10.2020 - 18:57
329Nr 139/2019 z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń i przygotowania nowego Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 18:57
3051Nr 254 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania redakcji czasopism naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 18:58

Łącznie 27296746 odwiedzin dla wszystkich podstron.