Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
7530Zarządzenie Nr 49/2008 Rektora z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich 22.10.2020 - 02:00
7569Rejestry - Dział Ekonomiczny18.10.2020 - 00:18
7596Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:55
7605Rejestry- Archiwum i Muzeum UWM21.10.2020 - 12:07
7613Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna21.10.2020 - 14:57
7617Nr 65/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:41
7630Stowarzyszenie Absolwentów21.10.2020 - 11:04
7637Zasady i tryb przyjmowania na studia21.10.2020 - 10:20
7659Zarządzenie Nr 48 z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie praktyk studenckich. 22.10.2020 - 02:01
7669Rejestry - Wydział Teologii22.10.2020 - 00:16
7678Nr 735 z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2016 roku22.10.2020 - 00:07
7682Rejestry - Wydział Nauk Społecznych21.10.2020 - 01:31
7706Władze Wydziału Teologii21.10.2020 - 22:10
7763Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie21.10.2020 - 13:21
7784Nr 47/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Instrukcji kancelaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:54
7788Rejestry - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej22.10.2020 - 01:33
7828Domy studenckie21.10.2020 - 11:42
7904Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.21.10.2020 - 20:29
7907Nr 79/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie22.10.2020 - 01:44
7940Zarządzenie Nr 21 z dnia 22 września 2006 roku w sprawie: zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów.19.10.2020 - 22:37
7967Organizacja roku akademickiego 2008/200921.10.2020 - 03:23
8063Nr 62/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej w systemie USOS w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie22.10.2020 - 01:35
8072Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach21.10.2020 - 22:59
8073Biuro Rzecznika Prasowego21.10.2020 - 08:10
8166Dyrektor Gabinetu Rektora 21.10.2020 - 16:33
8240Zarządzenie Nr 14 z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2008/2009.22.10.2020 - 02:01
8243Zakładanie kont email, aliasów i kont www21.10.2020 - 13:33
8258Lokale rotacyjne21.10.2020 - 18:38
8327CZŁONKOWIE SENATU - Kadencja 2005-200821.10.2020 - 23:36
8416Nr 31/2011 z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2011/201222.10.2020 - 01:54

Łącznie 27284877 odwiedzin dla wszystkich podstron.