Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
6098Finansowanie działalności statutowej29.11.2020 - 07:09
6110Terminarz i tematyka posiedzeń Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa30.11.2020 - 21:35
6115Wydziałowe Komisje ds. Przeglądu Warunków Pracy 30.11.2020 - 11:25
6132Zarządzenie Nr 10/2009 Rektora z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 18:28
6161Seminarium: Koła naukowe szkołą twórczego działania30.11.2020 - 23:47
6176Zarządzenie Rektora UWM w Olsztynie w sprawie: odpowiedzialności materialnej, zasad prowadzenia ewidencji rzeczowych składników majtku, inwentaryzacji i trybu postępowania w przypadku ich likwidacji oraz działalności Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej 29.11.2020 - 21:02
6186Rejestry - Wydział Medycyny Weterynaryjnej30.11.2020 - 02:23
6195 Aktualizacja oprogramowania do przeglądania Internetu30.11.2020 - 02:55
6209Wykłady otwarte30.11.2020 - 21:34
6216Jednostka Środowiskowa30.11.2020 - 23:48
6235 Umowa zlecenie dotycząca opieki nad praktykantami (od LIPCA 2012 r.)30.11.2020 - 22:08
6250Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego30.11.2020 - 22:19
6275Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej28.11.2020 - 09:19
6309Nr 132 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.30.11.2020 - 14:27
6309NR 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 30.11.2020 - 10:02
6319Oferta kształcenia w roku akademickim 2007/200801.12.2020 - 00:00
6333w roku akademickim 2006/200730.11.2020 - 20:54
6346Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym 01.12.2020 - 00:23
6350Rejestry - Dział Gospodarki Nieruchomościami30.11.2020 - 12:22
6350 Dział Utrzymania Porządku - nowa jednostka29.11.2020 - 19:43
6353Rejestry - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu28.11.2020 - 23:33
6357Nr 592 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie opinii o przyznaniu odznaczeń państwowych29.11.2020 - 19:14
6359Zarządzenie Nr 42 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: studenckich praktyk zawodowych i pedagogicznych. 30.11.2020 - 15:37
6365Decyzja Nr 8/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Uczelnianej 30.11.2020 - 22:38
6373Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy. 30.11.2020 - 18:11
6375Decyzja Nr 21/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zakresów obowiązków i 28.11.2020 - 12:02
6383D E C Y Z J A Nr 16 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 maja 2012 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2012/2013 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych29.11.2020 - 11:22
6385Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie29.11.2020 - 14:38
6405Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 20:05
6413Nr 177 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie30.11.2020 - 14:44

Łącznie 27705695 odwiedzin dla wszystkich podstron.