Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
8573 Studia niestacjonarne 2009/201029.09.2020 - 10:59
8581Rejestry - Biuro Rektora30.09.2020 - 21:31
8591Władze Wydziału Biologii i Biotechnologii01.10.2020 - 11:36
8606Dział Informatyzacji Administracji01.10.2020 - 10:32
8627Sekretariat Kanclerza01.10.2020 - 01:13
8635Rejestry - Wydział Nauk Ekonomicznych30.09.2020 - 12:17
8670Dział Planowania i Analiz01.10.2020 - 20:25
8731LISTA ELEKTORÓW01.10.2020 - 08:31
8754Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.01.10.2020 - 09:15
8757Organizacja roku akademickiego 2007/200829.09.2020 - 06:08
8808Międzynarodowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie 01.10.2020 - 12:44
8816Bezzwrotne fundusze z UE30.09.2020 - 08:22
8824Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych01.10.2020 - 20:47
8938Nr 24/2013 z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2013/2014 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych28.09.2020 - 23:02
8981Władze Wydziału Bioinżynierii Zwierząt01.10.2020 - 14:24
9000Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Łężanach 01.10.2020 - 16:35
9037Punkt pralniczy29.09.2020 - 16:07
9103Nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych28.09.2020 - 15:00
9120Zarządzenie Nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie zakupu przez pracowników obsługujących monitory ekranowe okularów korygujących wzrok.01.10.2020 - 15:01
9134Struktura Wydziału Teologii01.10.2020 - 16:02
9189Studia niestacjonarne 2008/200901.10.2020 - 16:23
9190Internetowe bazy transferu wiedzy i technologii30.09.2020 - 17:31
9222Nr 87/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2018/201901.10.2020 - 19:24
9334Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej01.10.2020 - 09:17
9360Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 30.09.2020 - 13:30
9392Zasady naliczania i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu nie będącym nauczycielami akademickimi. 01.10.2020 - 13:30
9408Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2012/201301.10.2020 - 15:59
9478Nr 91/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych01.10.2020 - 16:12
9523ZARZĄDZENIE Nr 31 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie01.10.2020 - 19:54
9551Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich01.10.2020 - 13:49

Łącznie 27071414 odwiedzin dla wszystkich podstron.