Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
125Nr 40/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 183/2019 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej (ze zmianami)07.08.2020 - 21:26
125Nr 710 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia podziału pierwotnego subwencji na rok 202008.08.2020 - 01:31
124Nr 709 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającej procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)08.08.2020 - 01:31
122Nr 689 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. Mariuszowi SKOWROŃSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria08.08.2020 - 01:20
122Nr 701 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda08.08.2020 - 01:22
121Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Doktorantów04.08.2020 - 10:54
121Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych08.08.2020 - 09:53
119Nr 693 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:21
119Nr 56/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy Rady Edukacyjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 07.08.2020 - 05:00
116Nr 694 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów pierwszego stopnia – licencjackich o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:21
115Nr 690 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. n. med. Markowi Wacławowi RAJZEROWI tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne08.08.2020 - 01:20
114Nr 52/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru planu finansowego jednostek zobowiązanych do jego opracowania07.08.2020 - 21:55
112Nr 696 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku budownictwo dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:22
109NR 712 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Jerzemu WILKINOWI, dr.h.c. mult., czł. rzecz. PAN08.08.2020 - 12:05
108Nr 62/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 10:03
107UCHWAŁA Nr 688 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. Alinie NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKIEJ tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych 08.08.2020 - 01:20
107Nr 691 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr. hab. n. med. Krzysztofowi Andrzejowi TOMASZEWSKIEMU tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne08.08.2020 - 01:20
107Nr 66/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2020/202108.08.2020 - 08:10
106Nr 695 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim08.08.2020 - 01:21
106Nr 59/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 07.08.2020 - 19:56
101JANUSZ STRYCHALSKI06.08.2020 - 18:06
100Nr 72/2020 w Olsztynie z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na rok 2020 07.08.2020 - 11:22
97Nr 48/2020 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 57/2019 z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2018-202105.08.2020 - 16:45
97Nr 63/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności rozpraw doktorskich08.08.2020 - 11:18
97MONIKA RUCIŃSKA07.08.2020 - 19:43
97Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt08.08.2020 - 01:42
97Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Administracji 08.08.2020 - 01:46
97UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI DWÓCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH w Dziale Zamówień Publicznych08.08.2020 - 12:55
96Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii i Prawa Kanonicznego08.08.2020 - 13:08
95Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Patomorfologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych08.08.2020 - 01:28

Łącznie 26480459 odwiedzin dla wszystkich podstron.