Statystyki

Ilość wyświetleńStronaOstatnioikona sortowania
3011Decyzja Nr 6 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2006/2007 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.26.09.2020 - 15:57
2550Nr 143 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja26.09.2020 - 15:56
2422Nr 141 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Permskim Narodowym Badawczym Uniwersytetem Politechnicznym, Rosja26.09.2020 - 15:55
703Nr 389 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 4 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do 26.09.2020 - 15:40
2363Zarządzenie Nr 26 Rektora z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych oraz na Wydziale Prawa i Administracji26.09.2020 - 15:37
1970Nr 98/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem”26.09.2020 - 15:34
2647Zarządzenie Nr 28 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.26.09.2020 - 15:33
812Nr 410 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Leginach gm. Reszel26.09.2020 - 15:31
2531Nr 112 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem własności gruntu położonego w Olsztynie – Al. Warszawska 87/426.09.2020 - 15:29
1878Nr 95/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych26.09.2020 - 15:26
2327Nr 96 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych26.09.2020 - 15:19
1959Decyzja Nr 66/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów na kadencję 2012-201626.09.2020 - 15:10
1810UCHWAŁA Nr 961 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie mianowania na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Krystyny ŻÓŁTOWSKIEJ26.09.2020 - 14:49
1315Nr 142 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii26.09.2020 - 14:48
2234Zarządzenie Nr 21 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Technicznych w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej inżynieria rolnicza.26.09.2020 - 14:41
2736Decyzja nr 6 Rektora z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawienorm przydziału środków higieny osobistej.26.09.2020 - 14:40
2645Nr 40 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Maastricht (Królestwo Niderlandów)26.09.2020 - 14:35
3343Nr 133 z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie strategii edukacyjnej Uniwersytetu26.09.2020 - 14:35
2905Nr 38 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie UWM w Olsztynie do realizacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie projektu pod nazwą Rewitalizacja obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie26.09.2020 - 14:34
2284Nr 30 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji dr. hab. Piotra 26.09.2020 - 14:30
2241Nr 27 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. Sławomira PRZYBYLIŃSKIEGO26.09.2020 - 14:29
1819UCHWAŁA Nr 17 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza KILJAŃSKIEGO na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.09.2020 - 14:25
2549UCHWAŁA Nr 11 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr 753 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 września 2011 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego d26.09.2020 - 14:23
3056Nr 129 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 200626.09.2020 - 14:21
2054UCHWAŁA Nr 5 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Senackiej Komisji do spraw Kadrowych na kadencję 2012-2016 26.09.2020 - 14:17
1619Decyzja Nr 33/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 28/2012 z dnia 16 lipca 2012 roku Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad realizacji n26.09.2020 - 14:10
2703Nr 128 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja MISIUKA 26.09.2020 - 14:03
2203Nr 50/2012 z dnia 11 lipca 2012 roku w sprawie powołania oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Własności Intelektualnej26.09.2020 - 14:02
1913UCHWAŁA Nr 1011 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr hab. Marzenny NOWICKIEJ na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.09.2020 - 13:55
1898UCHWAŁA Nr 1008 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Krzysztofa BRYLA na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego26.09.2020 - 13:54

Łącznie 27070964 odwiedzin dla wszystkich podstron.